• Temat numeru: Zagrożenie bakterią Legionella – jak uchronić się przed zakażeniem
  Zagrożenie bakterią Legionella w instalacjach wodnych jest kwestią, która zasługuje na szczególną uwagę. Jakie środki ostrożności powinny być zachowane, by minimalizować ryzyko zakażenia?
 • Zmiany prawne
  • Wpływ dzikich wysypisk na środowisko naturalne
   Występowanie nielegalnych składowisk odpadów może wiązać się z ryzykiem skażenia, stanowiąc największe zagrożenie dla gleby oraz wód gruntowych i powierzchniowych.
  • Zwrot opłat w przypadku odrzucenia wniosku
   Pytanie: Złożyliśmy wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego i wnieśliśmy opłatę skarbową i rejestracyjną, ale urząd odrzucił wniosek bez rozpoznania. Czy opłaty mogą zostać na kontach do czasu złożenia ponownego wniosku, czy musimy wnieść wniosek o zwrot tych opłat?
  • Kara za brak analizy ryzyka ujęć wody
   Pytanie: Jakie są kary za nieprzedłożenie wojewodzie analizy ryzyka ujęć wód podziemnych do końca 2022 roku?
  • Obowiązki jednostek handlowych dotyczące żywności w pojemnikach
   Pytanie: W związku z wejściem w życie 24 maja 2023 r. ustawy wdrażającej wymagania dyrektywy Single Use Plastics (dalej: SUP) jakie są nowe obowiązki jednostek handlu detalicznego, hurtowego lub gastronomicznego, które sprzedają żywność w pojemnikach jednorazowego użytku wykonanych z papieru powleczonego polietylenem (PE)? Czy dotyczy ich również nakaz oznaczeń?
  • Zasady czyszczenia i konserwacji separatorów ropopochodnych
   Pytanie: Mamy zainstalowanych w firmie kilka separatorów ropopochodnych. Ich producent powołując się na ustawę Prawo ochrony środowiska, twierdzi, że tylko on może wykonywać czynności czyszczenia i konserwacji tych separatorów. Czy może je czyścić i konserwować jakaś inna firma zewnętrzna zajmująca się produkcją separatorów albo czy możemy te zadania realizować wewnętrznie (np. przez pracowników utrzymania ruchu)?
 • Obowiązki przedsiębiorcy od 1 do 31 października 2023 r.
  • Jak zabezpieczyć się w umowie najmu przed dzikimi wysypiskami odpadów
   W celu pełnego zrozumienia znaczenia zabezpieczenia przez wynajmującego nieruchomość przed skutkami niewłaściwego gospodarowania odpadami warto zapoznać się z poniższym artykułem.
  • Nowe przepisy o dobrych praktykach w zakresie gospodarki leśnej – część II
   W ostatnim numerze pisaliśmy o części przepisów dotyczących wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, które weszły w życie 26 kwietnia 2023 r. W tej części opisujemy szczegółowe działania związane z ochroną przyrody.
  • Kto i na jakich zasadach musi przeprowadzać audyt energetyczny
   Duże firmy mają obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego. Co więcej, taki audyt należy przeprowadzać regularnie, a kara za jego brak może wynieść do 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
  • Opłaty i kary związane z przekroczeniami emisji zanieczyszczeń
   Niektóre firmy na podstawie wydanych decyzji muszą wykonywać systematyczne pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z emitorów na terenie zakładu. Co, jeśli wielkości tych emisji są na granicy dopuszczalności? Czy firmie grożą dodatkowe opłaty albo kary?

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz