• Aktualności
  • Przepisy dotyczące BHP opublikowane od 15 października do 15 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim (3)
  • Porady eksperta (4)
 • BHP od kuchni
  • Przyjazny i bezpieczny zakład pracy chronionej (6)
 • Bezpieczne stanowisko
  • Ergonomia na produkcyjnym stanowisku pracy (11)
  • Kontrola pracowników z podejrzeniem spożycia alkoholu lub narkotyków (16)
 • Temat numeru
  • Przyjazny i bezpieczny zakład pracy chronionej (6)
 • Pierwsza pomoc
  • Automatyczny defibrylator AED - budowa i zastosowanie (20)
  • Wypadek oparzenia na stanowisku pracy (23)
 • Prawo - BHP, PPOŻ, KP
  • Problemy BHP w służbie zdrowia (26)
  • Obowiązki pracodawcy wynikające ze zmiennych zimowych warunków atmosferycznych (54)
  • Higiena pracowników w miejscu pracy (58)
 • Narzędziownia
  • Procedura postępowania w przypadku zranienia ostrym narzędziem medycznym lub zakłucia (29)
  • Lista kontrolna ZOZ (30)
  • Instrukcja BHP w laboratorium mikrobiologicznym (31)
  • Dostosowanie zakładów pracy chronionej do kontroli okresowych PIP (32)
  • Lista kontrolna przestrzegania przepisów BHP podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych (35)
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy: dietetyk (35)
  • Arkusz oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy: dietetyk (38)
  • Karta oszacowania i informacji o zagrożeniach i ryzyku zawodowym na stanowisku dietetyka (39)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Zintegrowane oprogramowanie Polonus System Protazy Gerwazy (42)
 • Szkolenia pracowników
  • Skuteczna komunikacja w służbie BHP Część 5: Metody aktywizujące słuchaczy (44)
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Hełmy ochronne w budownictwie (49)
 • Odpady BHP
  • Odpady w zakładzie - procedury bezpieczeństwa - cz. II (61)