• Aktualności
  • Przepisy dotyczące BHP opublikowane od 15 października 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim (3)
  • Porady eksperta (4)
 • Ergonomia
  • Obciążenia mięśniowo-szkieletowe w transporcie wewnątrzzakładowym (6)
 • Prawo - BHP, PPOŻ, KP
  • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2017 r. - nowa procedura wydawania zezwoleń na pobyt i pracę (12)
  • Współpraca służb BHP i służby medycyny pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w strefach wybuchowych, lakierniach, spalarniach (16)
  • BHP przy pracy z polem elektromagnetycznym (22)
 • Narzędziownia
  • Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny pakującej (pakowarki) (31)
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy: suwnicowy (32)
  • Arkusz oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy: suwnicowy (34)
  • Karta oszacowania i informacji o zagrożeniach i ryzyku zawodowym na stanowisku suwnicowego (35)
  • Załącznik nr 1. Wzór. Instrukcja bezpiecznej obsługi elektronarzędzi (37)
  • Załącznik nr 2. Wzór. Kartoteka - elektronarzędzia (40)
  • Załącznik nr 3. Wzór. Lista kontrolna dla elektronarzędzi (41)
 • Bezpieczne stanowisko
  • Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń - jak wyeliminować zagrożenia wypadkowe? (42)
  • Ocena ryzyka zawodowego przy ręcznych pracach transportowych (46)
  • Ocena ryzyka zawodowego przy ręcznych pracach transportowych (52)
 • Szkolenia pracowników
  • Komunikacja werbalna w procesie pracy (56)
 • Czynniki szkodliwe
  • Badanie przyczyn i okoliczności zachorowań na choroby zawodowe (62)