• Teksty-preteksty (2)
   Kodeks pracy w reklamie; Dopingowa cytryna; Równouprawnienie; Urzędowa skrupulatność; Rola biegłego
  • Za 25 zł z dostawą do domu (3)
 • Przepisy i normy
  • Uwagi o statusie koordynatora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (4) Przepisy dotyczące koordynatora; Prawa i obowiązki koordynatora; Wyznaczenie koordynatora
  • Na bieżąco... (12)
   Korzystając z informacji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie zamieszczamy odpowiedzi na pytanie pracownika dotyczące możliwości wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony oraz pytanie pracodawcy o możliwość zmiany warunków pracy bez zgody pracownika.
  • Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań. Część 7: Pomosty (22)
  • Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów azbestowych (26)
  • Dzielarki ciasta (33)
  • Oświetlenie miejsc pracy w pomieszczeniach - wymagania normatywne (63)
  • Nauczyciel sam wybiera (65)
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (66)
  • Aresztowanie usprawiedliwia nieobecność w pracy (67)
 • Ludzie i wydarzenia
  • Śmieciówka to syf (8)
   Rozmowa z Piotrem Dudą - przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"
  • Bhp dla niepracowników (9)
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Grażyna Treiderowska (17)
  • Pierwsi inspektorzy fabryczni i przemysłowi na Górnym Śląsku (43)
  • Przemyśl (46)
   Drwal ściął sosnę, która podczas obalania wsparła się i zawiesiła na sąsiednim drzewie w odległości około 8 m. Postanowił więc ściąć drugą sosnę w celu uderzenia w zawieszoną i obalenia obydwu. W trakcie obalania obu sztuk w strefę niebezpieczną wjechał zrywkarz, prowadzący ciągnik ze zrywanym drewnem. Opadające sosny uderzyły w ciągnik - pierwsza częścią wierzchołkową uderzyła w maskę ciągnika, a druga w głowę operatora ciągnika powodując śmierć na miejscu.
  • Elektronika (50)
 • Technologie i bezpieczeństwo
  • Zagrożenia techniczne przy spawaniu z chłodzeniem mikrojetowym (18)
   Jakość połączenia spawanego; Spawanie mikrojetowe; Zagrożenia
  • Ocena ryzyka zawodowego dla operatora stanowiska zrobotyzowanego do paletyzacji (68)
 • Informacje
  • Szkolenia operatorów do poprawki (16)
  • Złote Szelki 2013 (20)
  • 6. Ogólnopolska Konferencja miesięcznika ATEST (21)
  • Głosy z Polski (71)
 • ABC BHP
  • O jak opieka profilaktyczna nad pracownikami (część 1) (29)
 • Szkolenia BHP
  • Formy szkoleń bhp (13)
  • Szkolenia bhp - podsumowanie (część 3) (41)
 • Edukacja
  • Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu - podesty ruchome przejezdne (38)
  • Angielski dla behapowców (l. 39) (58)
  • Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku (60)
 • Wypadki i awarie
  • Wypadek przy obsłudze prostowarki blach (52)
 • Organizacja i ekonomika
  • Bez zmian w budownictwie nie poprawi się bhp na budowach (54)
 • Stałe rubryki
  • Wydarzenia (7)
   Doskonalenie służby bhp; Nowotwory związane z pracą; Godzenie życia zawodowego z rodzinnym; Zmierz swoją kulturę bezpieczeństwa
  • Technika na co dzień (10)
   Precyzyjne malowanie pasów; Detektor dymu; Antypoślizgowe ochraniacze na buty; Filtr wysokopróżniowy; Tyvek Classic Xpert - nowy kombinezon przeciwchemiczny
  • Listy (31)
  • Redakcja odpowiada (32)
  • BHP w sieci (56)
  • Zmiany w przepisach