• Teksty-preteksty (2)
   Niepełnosprawność zaletą; Zdaniem inspekcji sanitarnej; Media nie wykorzystały okazji; Atrakcyjna pracy
  • Jakość zależy od was (3)
 • Szkolenia bhp
  • Szkolenia bhp - podsumowanie (część 2) (4) Kontynuujemy rozpoczęte w styczniowym Ateście szczegółowe podsumowanie proponowanych przez Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu zmian w dziedzinie szkoleń bhp i dyskusji na ich temat. W numerze 1/2013 Atestu omówiliśmy wymagania dla wykładowców i jednostek szkoleniowych oraz wykaz jednostek szkoleniowych.
 • Przepisy i normy
  • Na bieżąco... (12)
  • Służba bhp (część 2) (13)
   Niepołączalność funkcji, Wymagane kwalifikacje; Liczebność służby bhp; Okres karencji
  • Walka z opóźnieniami wypłat wynagrodzeń (15)
   Skala problemu; Opóźnienia rodzą opóźnienia; Pracodawca na minusie; Karać czy nie karać?
  • Oznakowanie i transport wyrobów i odpadów zawierających azbest (22)
   Po omówieniu bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest autorka zajmuje się oznakowaniem i transportem wyrobów i odpadów zawierających azbest.
  • Modernizacje, inwestycje - udział służby bhp (część 1) (24)
   W Ateście nr 7/2012 i 9/2012 autor omówił trzecie zadanie służby bhp. Zadania czwarte i piąte są ze sobą związane, bowiem dotyczą procesu modernizacji od "pomysłu do przemysłu" - od założeń techniczno-organizacyjnych do opracowania dokumentacji, czyli początku wdrożenia. Różnią się natomiast tym, że w jednym jest mowa o poprawie istniejącego stanu bhp, a w drugim o uwzględnieniu obowiązujących wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w założeniach i dokumentacji.
  • Prasa mechaniczna (33)
  • Nowe wymagania normalizacyjne dla maszyn pralniczych (63)
  • Niedotrzymane zobowiązania (65)
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (66)
  • Prawo do emerytury pomostowej (67)
 • Ludzie i wydarzenia
  • Inspekcja to służba publiczna (8)
   Rozmowa z dr Leszkiem Rymanowiczem - prezesem Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Zygmunt Jeliński (17)
  • Pierwsi inspektorzy fabryczni i przemysłowi na Górnym Śląsku (42)
   W związku z dziewięćdziesiątą rocznicą powrotu części Górnego Śląska w granice Rzeczypospolitej i utworzenia w 1922 r. polskiej Inspekcji Przemysłowej autor przypomina sylwetki ludzi, którzy ową służbę tworzyli. W poprzednim artykule (Atest 1/2013) przybliżył postać Alfreda Friefa - radcy przemysłowego i inspektora legalności we Wrocławiu. Poniżej kontynuuje prezentację Friedricha Bernoulliego, w 1876 r. mianowanego na inspektora fabrycznego w Opolu.
  • Rusznikarz (46)
   Jak się zostaje rusznikarzem; Co robi firma "J.Szymkowiak - Poznań"; Wytwarzanie broni myśliwskiej; Następne pokolenie
  • Polskie konstrukcje lotnicze (50)
   Podczas ubiegłorocznej konferencji "Atestu" w Ostrowie Wlkp. p. Ann Jachyn z Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu, po wygłoszeniu referatu o skutecznym informowaniu pracowników o ryzyku, poinformowała uczestników - już poza tematem - o interesującym przedsięwzięciu zrealizowanym w jej zakładzie. Wykonano mianowicie w skali 1:1 model przedwojennego polskiego bombowca PZL.37 Łoś. Był to najnowocześniejszy polski samolot używany przez lotnictwo polskie podczas kampanii wrześniowej. Wyprodukowano ich w sumie około 120 - do dzisiaj nie zachował się ani jeden. Załodze PZL Mielec udało się jednak jego wygląd wiernie odtworzyć.
 • Informacje
  • Głosy z Polski (37)
   Rozmowa z Mirosławem Miturą - prezesem warszawskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
  • Bezpieczna praca z chemikaliami (41)
   Szkolenie w COS OSPSBHP w Kaliszu - marzec 2013
  • Pracownicy narzekają na kręgosłup i stres (52)
   22 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy. Wiodącym tematem merytorycznym spotkania była problematyka tzw. chorób parazawodowych. Natomiast przez stanowisko przyjęte podczas tego posiedzenia rada zwróciła uwagę na coraz poważniejszy problem zagrożeń psychospołecznych w pracy.
  • Złote Szelki 2013 (53)
  • Targi BHP w Katowicach (53)
 • Technologie i bezpieczeństwo
  • Obróbka drewna - pomiary czynników szkodliwych (część 2) (18)
   W pierwszej części artykułu (Atest 1/2013) zostały umówione m,.in. przepisy dotyczące pomiarów czynników szkodliwych w zakładach zajmujących się obróbką drewna oraz wyniki tych pomiarów, przeprowadzonych przez laboratorium w 2009 r. W drugiej części autor omawia wyniki z lat 2010-2011 oraz wskazuje na środki profilaktyczne, które należy podjąć w celu ograniczenia narażenia na hałas i pyły.
  • Doradcy do spraw bezpieczeństwa - DGSA (20)
   Transport lądowy towarów niebezpiecznych; Jednolite szkolenie doradców ds. bezpieczeństwa; Inspekcja Transportu Drogowego; Przyczyny niezdanych egzaminów na DGSA
  • Dermatolog-wenerolog - cd. (68)
 • Wypadki i awarie
  • Wypadki z udziałem robotów przemysłowych (26)
   Roboty przemsłowe znajdują coraz szersze zastosowanie w przemyśle. Stosowane są głównie do wykonywania powtarzalnych czynności wymagających dużej precyzji, tj. np. spawania i zgrzewania. W przeciwieństwie do ludzi roboty się nie męczą i mogą pracować 24 godziny na dobę, także w warunkach szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Nazwa robo pochodzi z opublikowanego w 1920 r. utworu czeskiego pisarza Karela Capka. Wyobrażano sobie wtedy roboty jako inteligentne humanoidalne maszyny nieposiadające żadnych ludzkich uczuć, wykorzystywane do wykonywania różnych ciężkich robót. Obecnie prowadzi się również badania nad robotami humanoidalnymi, ale są to konstrukcje prototypowe, niestosowane w przemyśle.
 • ABC BHP
  • S jak system ochrony zdrowia pracujących (29)
   Stan zdrowia osób pracujących jest jednym z istotnych wskaźników zdrowia publicznego, który wraz z systemem opieki zdrowotnej i medyczno-społecznej tworzą krajowy system ochrony zdrowia.
 • Edukacja
  • Znaki i sygnały bezpieczeństwa (38)
  • Angielski dla behapowców (l. 38) (58)
  • Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu (60)
 • Organizacja i ekonomika
  • Bhp w budownictwie (54)
   Multimedialny pakiet szkoleniowy dotyczący bezpieczeństwa pracy firm podwykonawczych, przede wszystkim budowlanych, został opracowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach na potrzeby "Kampanii bezpieczeństwa wykonawców" realizowanej wspóklnie przez OIP i przez Grupę Ożarów (spółkę koncernu CRH) w latach 2011-2012. Kampania wprawdzie zakończyła się kilka miesięcy temu (patrz: Bezpieczeństwo pracy w budownictwie", Atest 7/2012), ale wartościowe materiały multimedialne pozostały i warto z nich korzystać.
 • Stałe rubryki
  • Wydarzenia (7)
   Rocznica katastrofy budowlanej; Nowe standardy szkolenia ratowników górniczych; Nowa baza LPR w Suwałkach; Niebezpieczna konserwacja; FSNT NOT Krajowym Liderem Innowacyjności i Rozwoju; Ratujmy polskie budownictwo
  • Technika na co dzień (10)
   Schodołazy; Separator pyłów; Pułapka na komary; Siatkowe platformy robocze; Spodniobuty; Chłodziarka do arbuzów
  • Listy (31)
   Posiłki profilaktyczne; Niewygodny behapowiec; Nie dajcie się poniewierać
  • Redakcja odpowiada (32)
   Staż tylko w służbie bhp; Zadania służby bhp
  • BHP w sieci (56)
   Bezpiecznie od startu; OSPSBHP - oddział we Wrocławiu
  • Zmiany w przepisach (57)
   Zmiana Kodeksu pracy - ograniczenie obowiązków pracodawców