Atest - ochrona pracy 2014/11


  • Teksty-preteksty (2)
   Polityczna wędzonka; To budzi niepokój; Zagadka rozwiązana? Dworzec tylko dla sprawnych; Czym podpadł Juliusz Verne?
  • Kuźnia idei (3)
 • Przepisy i Normy
  • Na bieżąco... (12)
  • Kodeksowy dyżur pracowniczy (14) Dyżur pracowniczy został uregulowany w art. 151 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Jedną z najczęściej dyskutowanych kwestii związanych z tą instytucją prawa pracy jest problem sposobu rekompensowania pracownikowi czasu poświęconego na dyżur, a konkretnie kwestia odpłatności za czas wolny udzielany w zamian za nieprzepracowany dyżur. Temat ten od lat jest przedmiotem licznych polemik w doktrynie prawa pracy.
  • Udział służby bhp w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków (cz. 4)
   Oprócz oględzin miejsca zdarzenia, drugim bardzo istotnym elementem ustalania okoliczności i przyczyn zaistnienia wypadku są wyjaśnienia złożone przez poszkodowanego i informacje uzyskane od świadków zdarzenia.
  • Maszyny do wytwarzania worków i toreb z folii (35)
  • Sprzęt do wiercenia i fundamentowania (cz. 2)
  • Związek miejscowy i czasowy wypadku z pracą (61)
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (63)
 • Ludzie i wydarzenia
  • Behapowcy powinni się cenić (8)
   Rozmowa z Beatą Kaczmarek, autorką badań na temat wypalenia zawodowego pracowników służby bhp, właścicielką firmy szkoleniowej KONTRA, laureatką ZŁOTYCH SZELEK 2014 za najlepszy artykuł opublikowany w Ateście w ubiegłym roku
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Waldemar Dudek (17)
  • Złotnik (42)
   Stół złotniczy ma liczne szuflady i gruby drewniany blat z półokrągłym wycięciem. Pośrodku wycięcia wmontowany jest fajnagel - drewniany klin, o który złotnik opiera obrabiany wyrób. Na nogach ma złotnik rozłożony fel - skórzany fartuch, zamocowany drugim końcem do stołu. Chroni on nogi przed spadającym gorącym metalem i jednocześnie gromadzi opiłki złota do ponownego wykorzystania.
  • Jubileusz muzeum (48)
 • ABC BHP
  • E jak Ergonomiczna Lista Kontrolna MOP - Bezpieczeństwo podczas pracy przy maszynach - elementy informacyjne (27)
   Układ człowiek - maszyna stanowi jeden z podstawowych układów/systemów ergonomicznych. Pozwala on z jednej strony w sposób symboliczny przedstawić każde stanowisko pracy, z drugiej zaś wpasowuje się doskonale we wszystkie interakcje i oddziaływania w ramach szeroko pojmowanych związków pomiędzy człowiekiem a środowiskiem pracy.
 • Technologie i Bezpieczeństwo
  • Rakotwórcze i mutagenne w praktyce, część 1 (4)
   "Obowiązek rejestrowania przez pracodawcę czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i pracowników narażonych na te czynniki - aktualne rozwiązania prawne" - to tytuł szkolenia zorganizowanego przez Zakład Zagrożeń Chemicznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Niniejszy artykuł zawiera autorskie stsreszczenie informacji przekazanych w trakcie szkolenia.
  • Ocena ryzyka przy pracach budowlanych. Część 16: Czynniki chemiczne - karta oceny dla prac malarsko-szpachlarskich (64)
 • Praktycy podpowiadają praktykom
  • Instrukcja na stanowisku pracy dla pracowników administracyjno-biurowych (30)
 • Informacje
  • Rejestracja i analiza wypadków przy pracy do poprawy (13)
  • Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy (57)
  • Najbardziej aktualna oferta szkoleniowa (58)
  • Głosy z Polski (67)
 • Organizacja i Ekonomika
  • Outsourcing w praktyce (24)
   Praktyczne aspekty outsourcingu w zakresie środków ochrony indywidualnej prezentujemy - co zapowiedzieliśmy w październikowym Ateście - na przykładzie firmy Federal-Mogul Bimet S.A. Tradycja firmy sięga lat czterdziestych ubiegłego wieku. Początkowo był to zakład remontowy samochodów, który rozwinął się w zakład produkujący łożyska - PZL BIMET, później była to spółka pracownicza, obecnie zakład jest własnością amerykańskiej korporacji Federal-Mogul.
 • Wypadki i Awarie
  • Śmiertelny wypadek w stoczni (50)
 • Konferencje
  • Zagrożenia wypadkowe - identyfikacja, ocena ryzyka, eliminacja (18)
  • Złote Szelki 2014 (21)
  • O bezpieczeństwie maszyn nigdy za wiele (66)
 • Edukacja
  • Angielski dla behapowców (l. 59) (54)
  • Technik bhp (56)
 • Stałe rubryki
  • Wydarzenia (7)
   O środkach ochrony dróg oddechowych; Zebranie oddziału OSPSBHP w Lesznie; Stres w Debrzynie; Bezpieczeństwo w ruchu drogowym; Najlepsze miejsca pracy
  • Technika na co dzień (10)
   Zimowa kurtka; Termometr do pracy w strefach Ex; Miernik wielogazowy; Ochrona dla lakierników; Półmaska filtrująca bez zacisku nosowego
  • Listy (32)
  • BHP w Sieci (53)