• Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz
  Powstanie ochrony przyrody rozumianej jako jeden z twórczych czynników współczesnej kultury narodów i państw niemal całego świata datuje się na przełom wieków XIX i XX. Zalążki ochrony przyrody sięgają jednak daleko w przeszłość i każdy kraj ma na tym polu własne doświadczenia i historię. Pierwszy komentarz do obowiązującej w Polsce ustawy o ochronie przyrody powstał dwanaście lat temu. Powodem rozpoczęcia pracy nad publikacją były liczne zmiany, jakie zaszły w polskim ustawodawstwie pod wpływem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jednocześnie ustawa o ochronie przyrody, trudna i skomplikowana, a stanowiła zdaniem autora jeden z najważniejszych segmentów prawnej ochrony środowiska.
 • Hałas - zagrożenie dla środowiska i zdrowia
  Hałas jest to dźwięk zazwyczaj o nadmiernym natężeniu (zbyt głośny) w danym miejscu i czasie, odbierany jako: "bezcelowy, następnie uciążliwy, przykry, dokuczliwy, wreszcie szkodliwy". Źródłem dźwięków słyszalnych są ciała wprawione w drgania, których energia jest dostateczna, aby wywołać w naszym organie słuchu choćby najsłabsze wrażenia słuchowe......
 • Dynamiczne modele komputerowe w nauczaniu przyrody
  Świat wokół nas to w swoisty dla siebie sposób rozmieszczone w czasie i przestrzeni indywidualne obiekty oraz występujące we wszystkich stanach skupienia ciała fizyczne, z odnoszącymi się do nich zjawiskami i procesami. Świat zewnętrzny obejmuje także zdarzenia, będące procesami społecznymi. Wszystko to stanowi przedmiot naszego spostrzegania. Zjawiska obserwowane w makro świecie są konsekwencją procesów, zachodzących w mikroświecie, którego elementami są atomy, jony i cząsteczki. Z tego właśnie powodu, chcąc wyjaśnić przebieg zjawisk obserwowanych w makro świecie musimy odwołać się do procesów zachodzących na poziomie mikro.
 • Ciekawostki technologiczne ze świata
  Potas wspomaga ogniwa solarne. Okazuje się, że prosty roztwór potasu może zwiększyć efektywność ogniw słonecznych następnej generacji. Prowadzone przez zespół naukowców na Uniwersytecie Cambridge badania wykazały, że dodanie jodku potasu wzmogło ruchy jonów, w nieefektywnych dotychczas tanich ogniwach perowskitowych. Za nowa generacja ogniw solarnych mogłaby zostać wykorzystana jako zewnętrzna warstwa na klasycznych ogniwach, wykonanych z krzemu.
 • Systemy dynamicznego oświetlenia ulic - przykład rozwiązań Smart City
  Kiedy w 2012 roku rozpoczynano prace naukowe nad praktycznym zastosowaniem gramatyk grafowych, nikt nie przypuszczał, że ich efektem stanie się wielokrotnie nagradzany start-up związany z projektowaniem i zarządzaniem oświetleniem zewnętrznym. Standardowe metody projektowania oświetlenia przez projektantów, wspieranych przez oprogramowanie weryfikujące normy, nie przynosiło wymiernych rezultatów; mimo prób w wielu miejscach nadal pojawiało się ponad dwukrotne prześwietlenie. Prace badawczo-naukowe przeprowadzone przez zespół naukowy AGH doprowadziły do sformalizowania tematu. Użyte do tego zostały gramatyki grafowe, dodatkowo wykorzystano również algorytmy sztucznej inteligencji, które obniżyły złożoność obliczeniową projektu.

Komentarze obsługiwane przez CComment