• Okruch na szwie
  Artykuł opracowany przez Olgierda Wieczorka
 • Bioróżnorodność
  Bioróżnorodność to pojęcie o wymiarze wieloznaczeniowym, które do niedawna w literaturze było określane przez wiele różnych definicji i funkcjonowało jako „różnorodność gatunkowa”, „bogactwo gatunkowe – florystyczne” i „równomierność rozmieszczenia gatunków”. Obecnie termin ten został ujednolicony, jednak nadal jest pojęciem na tyle złożonym i uniwersalnym, że obejmuje wiele kwestii związanych z ochroną środowiska w zakresie jego poziomów, jak i obszarów występowania.
 • Finansowanie parków narodowych w Polsce w latach 2012-2015
  W finansowaniu parków narodowych, jako dóbr publicznych, główną rolę powinien odgrywać budżet państwa. Wydaje się to uzasadnione – czy wręcz oczywiste – ale w praktyce stwarza wiele problemów, co jest przedmiotem artykułu.
 • Nowe metody usuwania bisfenolu A z wód i ścieków
  W wodach powierzchniowych coraz częściej identyfikowane są substancje antropogeniczne. Wśród nich wymienia się mikrozanieczyszczenia, do których w znacznej większości należą związki potencjalnie zagrażające organizmom żywym lub stanowiące dla nich poważne ryzyko zdrowotne. W tej grupie wyróżnia się m.in. substancje aktywne hormonalnie.
 • Kraków liderem elektromobilności
  Mieszkańcy Krakowa mają obecnie do dyspozycji już 26 autobusów napędzanych energią elektryczną. A to nie koniec zakupów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, które w ramach rządowego programu e-Bus planuje zamówienie do 161 elektrycznych autobusów.

Komentarze obsługiwane przez CComment