• Ekonomia środowiska na świecie
  Już prawie 30 lat liczy sobie Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (European Association of Environmental and Resource Economists, EAERE). Jest nieco młodsze od amerykańskiego stowarzyszenia, które - pierwsze - nie musiało dodawać przymiotnika geograficznego (nazwało się więc Association of Environmental and Resource Economists, AERE), ale które ogranicza się głównie do jednego kontynentu. Stowarzyszenie europejskie organizuje coroczne konferencje naukowe, które co cztery lata zwoływane są wspólnie ze stowarzyszeniem amerykańskim i nazywają się wtedy "światowymi kongresami" (World Congress of Environmental and Resource Economists). Ostatni odbył się w 2018 r. w Göteborgu. Konferencje EAERE stanowią najważniejsze światowe forum wymiany doświadczeń ekonomistów środowiska i zasobów naturalnych.
 • Amarantus - roślina o cennym składzie chemicznym nasion
  Amarantus, zwany w Polsce szarłatem, to jedna z najstarszych roślin na świecie. Uprawiany był już ponad 4000 lat p.n.e. na obu kontynentach amerykańskich. Jego niezwykłe wartości odżywcze pierwsi wykorzystywali Inkowie, Aztekowie i Majowie. Z nasion amarantusa otrzymywali mąkę, z której wypiekali placki, przygotowywali kleiki oraz napoje. Młode pędy i liście służyły im jako warzywa oraz przyprawy. Amarantus odgrywał bardzo ważną rolę podczas pogańskich obrzędów, dlatego hiszpańscy konkwistadorzy zabronili jego uprawy. Jednak uprawa amarantusa przetrwała ten trudny okres, ponieważ wysiewano go tylko w trudno dostępnych, wysoko położonych wioskach indiańskich. Szczegółowy skład chemiczny nasion tej rośliny poznano dopiero w latach 70. XX wieku. Od tego czasu nastąpiło wzmożone zainteresowanie szarłatem jako rośliną uprawną, a ze względu na cenne właściwości prozdrowotne nazwano go "rośliną z przyszłością" lub "pseudozbożem XXI wieku.
 • Wyrok Trybunału z 25 lipca 2018 r. w sprawie wpływu budowy farmy wiatrowej na siedliska błotniaka zbożowego
  Interpretacja sentencji Artykułu 6 dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
 • Magazynowanie energii z OZE
  Akumulatory litowo-jonowe Akumulatory litowo-jonowe LIB (Lithium- -Ion Battery) są to pojemniki z substancjami chemicznymi, które pobierają energię elektryczną i gromadzą ją w postaci energii chemicznej, aby docelowo ponownie ją przekształcić i oddać w formie energii elektrycznej. Podstawą magazynowania w akumulatorze litowo-jonowym jest ruch jonów litu między anodą i katodą w przewodzącym elektrolicie. Elektroda ujemna jest wykonana z porowatego węgla (grafit), a druga, dodatnia, z tlenków metali (tlenek litu), zaś funkcję elektrolitu pełnią sole litowe rozpuszczone w mieszaninie organicznych rozpuszczalników.
 • Plastikowe butelki i ich wpływ na środowisko i zdrowie człowieka
  Tylko 25% składników do produkcji butelki plastikowej zostało dotychczas przebadanych pod względem potencjalnego toksycznego wpływu na ludzkie zdrowie. Ponadto, jak donosi brytyjski dziennik "The Guardian" "w 2016 r.  na świecie sprzedano ponad 480 mld plastikowych butelek. 10 lat wcześniej - 300 miliardów. Ułożone obok siebie osiągnęłyby połowę długości od Ziemi do Słońca. Według najbardziej aktualnych szacunków Euromonitoru, do 2021 ich ilość wzrośnie do ponad 583 mld". Niestety, aby wydać ostateczną opinię o negatywnym wpływie plastiku na nasze organizmy i potencjalnym jego wyeliminowaniu z produkcji potrzeba jeszcze wielu badań.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz