• Psy pracujące w służbach specjalnych; psy osmologiczne
  Osmologia jest jedną z najmłodszych i najdynamiczniej rozwijającej się w Polsce dziedzin kryminalistyki, która wykorzystuje psy wyszkolone do identyfikacji osób na podstawie śladów zapachowych pozostawionych na różnych podłożach i przedmiotach. Psy służące w tej specjalności to tzw. psy osmologiczne, które odznaczają się wyjątkową wrażliwością zmysłu węchu, oraz charakteryzują się dużą łatwością wytwarzania odruchów instrumentalnych, stanowiących podstawę szkolenia, co daje możliwość praktycznego wykorzystania zdolności węchowej psów.
 • Gatunki obce i inwazyjne  roślin - ich sukcesy i porażki
  Zjawisko biologicznych inwazji znane jest ekologom od przeszło stu lat. Celowa introdukcja bądź też przypadkowe zawleczenie obcych gatunków zwierząt czy roślin spowodowały w niektórych przypadkach katastrofalne skutki dla środowiska naturalnego. Inwazje biologiczne są drugą z przyczyn utraty bioróżnorodności zaraz po utracie siedlisk.
 • Energetyka wodna (1)
  Moc elektrowni wodnych w Polsce w roku 2016 wynosiła ok. 1000 MW. Nie jest to wielkość znacząca w bilansie energetycznym naszego kraju, wynoszącym ok. 41 000 MW. Do zalet energetyki wodnej można zaliczyć: nie zużywają paliw konwencjonalnych; podlegają rozbudowie; nie zanieczyszczają środowiska; koszt wytwarzanej energii jest niższy niż w elektrowniach konwencjonalnych; są tańsze w eksploatacji od elektrowni konwencjonalnych; ich sprawność jest wyższa niż elektrowni zawodowych; zapory, na których umieszczono elektrownie, stanowią zabezpieczenie przeciwpowodziowe.
 • Wpływ oświetlenia obszarów miejskich na zanieczyszczenie środowiska światłem
  Czy obecnie możemy rozważać na obszarach zurbanizowanych zagrożenia dla środowiska naturalnego? Czy wprowadzanie zieleni wysokiej między blokami zabudowy mieszkalnej, ograniczającej normatywny czas nasłonecznienia mieszkań na dolnych kondygnacjach jest sposobem na odtworzenie środowiska naturalnego, zastąpionego tkanką miejską? Z drugiej jednak strony współczesne społeczeństwo stworzyło sobie sztuczne enklawy; z elementami środowiska naturalnego, w których spędza znaczną część życia.
 • Żyć jak krzesło?

Komentarze obsługiwane przez CComment