• Zagrożenie istnienia
  Bioróżnorodność jest najbardziej złożoną i najważniejszą cechą naszej planety bez, której nie istniało by życie w obecnej formie. Zdefiniowanie tego terminu na przestrzeni dekad ubiegłego stulecia przybierało różne formy. Już w latach sześćdziesiątych XX wieku terminu „różnorodność biologiczna” użył po raz pierwszy amerykański biolog i działacz na rzecz ochrony przyrody Raymond F. Dasmann. Jednak dopiero dwadzieścia lat później termin ten znalazł szersze zastosowanie.
 • Bioróżnorodność niejedno ma imię
  Można zadawać sobie pytanie: co to jest „bioróżnorodność”? I nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Może ją prezentować bujna, tętniąca życiem łąka, ale także to, co jest na talerzach w ramach codziennego pożywienia. Mogą nią być chwasty, czy zwierzęta, jak i aktualnie niemodne rośliny, dawne odmiany pielęgnujące różnorodność genetyczną też bowiem z bioróżnorodnością mają wiele wspólnego.
 • Rośliny też swój język mają
  Badanie stanu zdrowia człowieka umożliwia istniejący od 1816 roku stetoskop. Dzięki niemu lekarz może usłyszeć m.in. rytm serca, szumy w płucach i ewentualnie wykryć początek choroby. W ostatnich latach prof. Hazem M. Kalaji z SGGW, ukierunkował badania z zakresu procesu fotosyntezy w stronę oceny stanu zdrowotnego roślin w sposób szybki i nieinwazyjny za pomocą tzw. fluorymetru. Jest to narzędzie podobne do stetoskopu, tylko mierzące sygnały z fotoukładu II (PSII), którego nazwał „serce roślin”.
 • Przeciwdziałanie zmianie klimatu i geopolityka
  Rosyjska inwazja na Ukrainę powoduje konieczność rewizji dotychczasowej polityki energetycznej w Europie. Jak w nowej rzeczywistości można utrzymać wyznaczone wcześniej cele klimatyczne? Uczestnicy debat Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2022, który odbył się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, przez 3 dni szukali odpowiedzi na pytania, jak zbudować i na czym oprzeć niezależną i konkurencyjną politykę energetyczną Unii Europejskiej oraz jak zbudować lepszą przyszłość klimatyczną.
 • Archetyp Raju powstaje w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie
  Opisany w Starym Testamencie Raj był ogrodem, który Bóg wydzielił na Ziemi ze względu na jego wspaniałe warunki. Choć idealny i ukształtowany ręką Boską, to istniał w rzeczywistym świecie. Badacze od lat lokowali go w różnych miejscach, kierując się przede wszystkim wskazówkami geograficznymi, natomiast dla prof. Arkadiusza Nowaka, biologa i ekologa roślin, najważniejsze były wskazówki botaniczne, zawarte w Biblii. Dyrektor Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, zafascynowany florą środkowej i południowo-zachodniej Azji, właśnie tam lokalizuje archetyp Raju. – Co pana profesora naprowadziło na ślad Raju właśnie w tym rejonie świata? – Porównanie opisów biblijnych z ogromnym bogactwem niezwykle zróżnicowanej roślinności, występującej w górach Azji Środkowej.
 • Czy ochronie środowiska potrzebna jest ekonomia?
  Ekonomia jest nauką o tym, jak ludzie wybierają. Wiedza ekonomiczna okazuje się niezbędna do tego, aby tworzyć instrumenty, dzięki którym owe wybory realizowałyby potrzebne społecznie cele. Ważnym wyzwaniem jest umiejętność bezstronnego szacowania kosztów i korzyści. Ale jeszcze ważniejszym wyzwaniem jest umiejętność tworzenia mechanizmów, dzięki którym spontaniczne działania ludzi realizowałyby to, czego się oczekuje. W obu tych przypadkach ekonomia stanowi nieodzowny warunek skutecznej ochrony środowiska, dającej szansę na aprobatę społeczną.
 • Wiosenne pożogi
  Wiosna i znów syreny w strażnicach zaczęły sygnalizować niebezpieczeństwo, które spowodowane jest ludzką ułomnością do podpalania. Nasi przodkowie kiedyś zdobywali tereny do uprawy roli wypalając puszczę porastającą kraj. Teraz aż tak wielkich terenów zalesionych nie ma. Są za to suche trawy, które przypominają, o ile ktoś popatrzy na nie z ich perspektywy, wielkie połacie lasów. I więc w ruch idzie nie krzesiwo tak jak dawniej, tylko zapałki, następnie dymy zasłaniają polski krajobraz, kraju Unii Europejskiej, gdzie nie do pomyślenia jest taki widok.
 • Stare lipy i Parafialny Ogród Botaniczny w Bujakowie
  Mikołów to jedna z miejscowości aglomeracji Górnośląskiej. Graniczy m.in. z Katowicami, Tychami, Rudą Śląską. Na Mikołów składa się z kilka mniejszych dzielnic Paniowy, Borowa Wieś, ale nas będzie interesował Bujaków, a szczególnie parafia w Bujakowie, gdyż znajduje się tam wiele elementów cennych przyrodniczo.
 • Bioetyka w pigułce
  Bioetyka stanowi dział etyki szczegółowej, która ustala oceny i normy moralne ważne w dziedzinie działań ludzkich polegających na ingerencji w granicznych sytuacjach związanych z zapoczątkowaniem życia, jego trwaniem i śmiercią. Bioetyka jest nauką interdyscyplinarną, łączy wiedzę przyrodniczą i wiedzę o wartościach ludzkich, aby chronić i promować wszelkie życie: roślin, zwierząt i ludzi. W dobie szybkiego rozwoju inżynierii genetycznej etyczna ocena działań w zakresie tworzenia i wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w medycynie i rolnictwie jest zadaniem koniecznym i odpowiedzialnym.
 • Tabu, czyli dlaczego nie jemy pewnych pokarmów?
  Ludzkość w procesie ewolucji kulturowej i religijnej wykształciła różne zakazy dotyczące pożywienia, które chociaż jadalne, to jednak zostaje wykluczone z jadłospisu. Tabu pokarmowe może zostać zawieszone tylko w przypadku zagrożenia śmiercią głodową. W innej sytuacji osoby łamiące zakaz muszą liczyć się z wykluczeniem społecznym. Najwięcej ograniczeń dotyczy mięsa, krwi i innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Niektóre z nich związane są z religią, część wynika z przyczyn etycznych, prawnych lub ekonomicznych. Badaniami tego zjawiska zajmuje się przede wszystkim antropologia, etnologia i dietetyka.
 • Jak korzystamy z bogactwa owoców w dzisiejszym świecie?
  Owoce wraz z warzywami są podstawą zdrowej diety. Niestety jemy ich za mało i zbyt rzadko. Polska jest jednym z najważniejszych producentów owoców klimatu umiarkowanego. Pod względem wielkości plonów zajmuje trzecie miejsce w UE. Niepokojącym trendem jest, że kilkanaście gatunków strefy umiarkowanej (m.in. jabłka, gruszki, brzoskwinie, truskawki) zdominowało rynki krajów północy i tropiki. Biorąc pod uwagę troskę o stan środowiska i zmiany klimatu powinniśmy pamiętać, aby na naszą dietę składały się produkty lokalne i sezonowe, w tym owoce zebrane jak najbliżej miejsca zamieszkania, wyrosłe w danej porze roku. Coraz większy wpływ na to jakie owoce, w jakiej ilości i cenie będziemy spożywali mają zmiany klimatu. Wiele owoców znajduje się na liście gatunków zagrożonych wyginięciem.
 • Nowe perspektywy uprawy i wykorzystania rokitnika zwyczajnego w Polsce
  Rokitnik zwyczajny stanowi wartościowe źródło wielu związków bioaktywnych odziaływujących korzystnie na zdrowie człowieka. Roślina ta od wielu lat wykorzystywana jest w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz spożywczym. W Polsce zainteresowanie uprawą rokitnikiem jest niewielkie, aczkolwiek powoli i sukcesywnie wzrasta. Ten pozytywny trend może utrzymywać się ze względu na sprzyjające warunki glebowo-klimatyczne dla uprawy tej rośliny w naszym kraju oraz na coraz większe zainteresowanie konsumentów nowymi, naturalnymi źródłami substancji odżywczych, witamin, antyoksydantów oraz innych związków bioaktywnych.
 • Aktualności Samorządowe
  Bytom Tam, gdzie wygrała natura Teren dawnej kopalni galmanu „Verona” położonej w Leśnictwie Stolarzowice, decyzją Rady Miejskiej w Bytomiu, zyskał status obszaru cennego przyrodniczo. Oznacza to, że ten poprzemysłowy, obszar zostanie objęty ochroną. Na pierwszy rzut oka to śródleśna polana, jakich wiele. Tymczasem w zieleni kryją się kopce i wydmy, dawne zbiorniki i wyrobiska. Chroniony obszar zajmuje około 15 hektarów. Na jego terenie występują rzadkie gatunki roślin ściśle związane z prowadzoną tu niegdyś działalnością wydobywczą rud cynkowo-ołowiowych. Dodatkowo sam teren zachował specyficzną, poprzemysłową rzeźbę, co także stanowi o jego unikalnym charakterze i historycznej wartości dla regionu.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz