• Skarby zebrane w Muzeum Ziemi PAN
  Pasjonującą podróżą w czasie jest wizyta w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Odkrywanie skarbów dziedzictwa naturalnego w przededniu Światowego Dnia Ziemi jest niezapomnianym przeżyciem. Miliony lat historii przechowanej w niezwykłych okazach skamieniałości, minerałów, bursztynu, meteorytów i wielu innych zabytkach przyrody nieożywionej robią wielkie wrażenie na zwiedzających. Ziemia jest bowiem najwspanialszym artystą.
 • Najpiękniejsze minerały Polski
  W międzynarodowym środowisku geologicznym Polska nie jest uznawana za państwo szczególnie obfitujące w stanowiska mineralogiczne, niemniej jednak na terenie naszego kraju występuje wiele ciekawych i przyciągających oko minerałów. Większość znajdowanych okazów pochodzi z kopalń odkrywkowych i głębinowych oraz hałd pogórniczych, na terenie których poszukiwacze mogą przebywać tylko za zgodą właściciela.
 • 70 milionów na udostępnianie wód termalnych w Polsce
  Badania geologiczne odkrywają wiele tajemnic o zasobach surowcowych, poprzedzających ich eksploatację. Są wśród nich bogate złoża geotermalne, które dostarczają ciepła w głębin Ziemi. Polska obfituje w te zasoby wykorzystywane jeszcze w stosunkowo niewielkim stopniu, ale coraz więcej polskich samorządów chciałoby z nich korzystać dla zaopatrywania mieszkańców w ciepłą wodę i ogrzewania budynków.
 • Zero-emisyjne budynki
  Wiele krajów podejmuje zobowiązania ograniczenia emisji dwutlenku węgla do zera (nie od razu, ale w perspektywie kilkudziesięciu lat). Budownictwo stanowi przykład sektora, w którym taki cel wydaje się stosunkowo łatwy do osiągnięcia. Już w tej chwili wiele budynków niczego bezpośrednio nie emituje, zwłaszcza jeśli się je ogrzewa lub chłodzi za pomocą energii elektrycznej. Zerowa emisja bywa jednak rozumiana szerzej, również z uwzględnieniem wpływu na środowisko wywierane- go na wcześniejszych etapach powstawania budynku i w trakcie jego eksploatacji, a więc na przykład z uwzględnieniem produkcji cementu potrzebnego przy budowie, lub produkcji elektryczności potrzebnej do zapewnienia właściwej temperatury. Starania o osiągnięcie zerowej emisji w tym przypadku również wydają się realistyczne.
 • Małe elektrownie liczą na większy rozwój
  Właściciele większości małych elektrowni wodnych doczekali się jesienią 2021 r. wydłużenia korzystnego systemu wsparcia. Nie eliminuje to jednak obaw o dalsze losy wielu wiekowych obiektów. Jednocześnie branża liczy też, że poprawi się klimat inwestycyjny dla budowy nowej hydroenergetyki. Wspomniane wsparcie zapewnia system FIT/FIP, czyli taryf gwarantowanych (feed in tariff) oraz dopłat do cen rynkowych prądu (feed in premium). Wprowadzono go w 2018 r. Przeznaczony jest nie tylko dla hydroenergetyki, ale też dla biogazowni. Do systemu FIT mogą przystąpić instalacje o mocy mniejszej niż 500 kW, a do FIP obiekty o mocy w przedziale od 500 kW do nieprzekraczającej 1 MW.
 • Elektrownia Wodna Gubin zostanie zmodernizowana
  Elektrownia Wodna Gubin, należąca do PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE, zostanie zmodernizowana. W obiekcie zostaną wymienione m.in. dwa hydrozespoły, a trzeci przejdzie kapitalny remont. Inwestycję dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczając na ten cel ponad 6 mln złotych.
 • Ekohydrologia i kultura rzeczna
  Nowe wyzwania stojące obecnie przed naukami o środowisku wymagają holistycznego, ewolucyjno-ekosystemowego podejście, które integruje wiedzę ekologiczną i techniczną i przekłada ją na innowacyjne metody i rozwiązania systemowe. Podejście to zostało sformułowane w ramach Międzyrządowego Programu Hydrologicznego UNESCO w obszarze ekohydrologii i obecnie stanowi ważny punkt odniesienia dla osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz Green Deal Komisji Europejskiej. W niniejszym artykule przedstawiamy główne założenia ekohydrologii (Zalewski i in. 1997, Zalewski, 2000, 2020), proponując ekohydrologiczne środki zarządzania zasobami wody w skali całej zlewni rzeki poprzez integrację procesów ekologicznych i hydrologicznych w celu zwiększenia jej potencjału zrównoważonego rozwoju WBSR+CE, oraz porównujemy je z koncepcją „kultury rzeki” (Wantzen i in. 2016). Dochodzimy do wniosku, że koncepcje kultury rzecznej i ekohydrologii mają wiele cech wspólnych, a jeśli zostaną połączone, stanowią obiecujące ramy dla wykorzystania większego zaangażowania społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju dorzeczy. Na zakończenie proponujemy zestaw czterech kroków mających na celu przyspieszenie procesu modyfikacji postaw i przyspieszenie zmiany paradygmatu z socjocentryczno-mechanistycznego na ewolucyjno-ekosystemowy.
 • Recykling pojazdów samochodowych
  W XXI wieku, samochód stał się powszechnym środkiem transportu, bez którego ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie dzisiejszego świata. Z każdą generacją producenci pokazują, że możliwości w udoskonalaniu samochodów „nie znają granic”. Każdy samochód składa się z tysięcy części wytworzonych z różnych materiałów. Podczas gdy z taśm produkcyjnych zjeżdżają kolejne modele, już wyeksploatowane trafiają na złom. Patrząc na ogromną ilość aut kończących swój okres eksploatacji należy dać im drugie życie, czyli zagospodarować materiały z których je zbudowano. Jest to bardzo ważne, bo wiąże się z tym dbałość o czystość środowiska, ziemskie zasoby surowców oraz aspekty ekonomiczne.
 • Tworzywa sztuczne wygoda i problem
  Korzyści, jakie niesie za sobą stosowanie tworzyw sztucznych wywołały znaczny wzrost ich produkcji. Zaliczane są do grupy syntetycznych polimerów organicznych powstających w wyniku reakcji polimeryzacji. Charakteryzują się dużą trwałością oraz niskim kosztem wytwarzania. Szeroki wachlarz korzystnych właściwości fizyko-chemicznych przekłada się na postrzeganie ich jako idealnych materiałów o wszechstronnym zastosowaniu.
 • Tracimy różnorodność genetyczną. Nasza dieta się zmienia
  Niepokojący jest stały spadek różnorodności gatunkowej, ale tracimy także różnorodność genetyczną gatunków stanowiących o naszym pokarmie. Ta strata stanowi poważne zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. W związku z dominacją w światowym rolnictwie monokulturowego modelu uprawy roślin ich różnorodność genetyczna się zmniejsza. Tracą one odporność na choroby oraz szkodniki i stają się bardziej wrażliwe na niekorzystne warunki środowiska. Rozwiązaniem jest znalezienie odpowiednich dzikich odmian posiadających geny odporności, które pozwolą uchronić te gatunki przed chorobami. Jednak w ostatnim stuleciu, 75 proc. odmian wyhodowanych przez farmerów przez tysiące lat zostało zniszczonych.
 • Zielone dachy – moc korzyści
  Zielone dachy to – niewątpliwe korzyści m.in. ekologiczne i ekonomiczne sprawiły, że roślinność zaczęła pokrywać coraz więcej przestrzeni miejskiej. Wiele wskazuje na to, że dynamika ta jeszcze przyśpieszy, gdyż rozwiązanie zaczęło zyskiwać szerokie poparcie samorządowców. Inicjatywie przygląda się branża budowlana, która proponuje coraz ciekawsze metody aranżacji przestrzeni zielonej. Postępujące zmiany klimatyczne sprawiają, że społeczeństwa próbują neutralizować problem globalnego ocieplenia. Głównie w obszarach miejskich, gdzie betonowe konstrukcje, takie jak chodniki, budynki i ulice potęgują ten efekt, tworząc tzw. wyspy ciepła gromadzące i emitujące wyższą temperaturę.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz