• Kompozytor ekologicznie zaangażowany
  Paul Gavlic – kompozytor muzyki filmowej, który nie uznaje granic ani w muzyce, ani w geografii, ani w marzeniach. Od dawna między Warszawą i Nowym Jorkiem. Od niedawna związany z Las Vegas i coraz bardziej zafascynowany Nevadą. Kocha wolność. Nie boi się wierzyć, bronić wartości i mówić o nich. Rozmawia z nim Magdalena Gawlik.
 • Tak widzą miasta przyszłości
  Są zielone i dobrze skomunikowane. Oparte na zasadach ekologii i zrównoważonego rozwoju. Nie rozlewają się na przedmieścia, ale pną się w górę. Ludzie oddychają w nich czystym powietrzem. Tak polskie miasta na rok 2050 projektują młodzi.
 • Jak mural zjada smog
  Jak zobaczyć czym oddychamy w miastach? Wystarczy spojrzeć na to, jak „zakurzone” są otaczające nas budynki i zabytkowe kamienice. Problem smogu dotyczy jednak nie tylko elewacji, ale przede wszystkim naszych płuc.
 • Miasta z obiegiem zamkniętym
  Odpady będą starannie segregowane, a każdy zużyty przedmiot przetworzony i użyty ponownie. Zepsute rzeczy zostaną oddane do naprawy i będą służyły przez kolejne lata. Na półkach w sklepach obok nielicznych nowych towarów będą leżały przedmioty second hand. Obecnie to może trochę dziwi, ale za dwie dekady, to może być światowa norma!
 • Parki kieszonkowe – zielone oazy w miejskich dżunglach
  Parki kieszonkowe, to bardzo małe oazy zieleni w przestrzeni miejskiej, przeznaczone do publicznego wypoczynku. Najczęściej są to niewielkie publiczne tereny zielone zlokalizowane na placach miejskich lub na wydzielonych małych fragmentach gruntów między budynkami.
 • Przed katastrofą klimatyczną uratują nas lasy
  Z powodu emitowanego przez ludzi do atmosfery w olbrzymich ilościach dwutlenku węgla Ziemia coraz bardziej przypomina szklarnię. Schłodzić naszą planetę, wyłapując nadmiar gazów cieplarnianych, mogą drzewa. W miastach m.in. chronią przed hałasem i eliminują zjawiska wysp ciepła. W ostępach leśnych są schronieniem dla zwierząt, dostarczają drewna gospodarczego, jagód, grzybów i jeszcze produkują tlen. Ostatnio kolejne zadanie przed lasami postawili naukowcy. Stwierdzili, że zalesianie nieużytków lub ziemi leżącej odłogiem, może być sposobem na dojście do modelu zeroemisyjnej gospodarki. Oznacza to, koniec emisji dwutlenku węgla, w większych ilościach, w jakich nasza planeta jest w stanie pochłonąć. Tylko wtedy obniżymy średnią temperaturę na Ziemi. Żeby to się udało, trzeba zalesić aż 900 mln hektarów gruntów, czyli obszar wielkości USA.
 • Reliktowe populacje jerzyków potrzebują starych drzew
  Jerzyki to ptaki kojarzące się głównie z centrami wielkich miast. Pierwotnie zasiedlały stare lasy. Populacje leśne w Polsce nadal występują, lecz są słabo poznane. Naukowcy podkreślają, że dla ochrony reliktowych populacji jerzyków potrzebne jest zachowanie starodrzewów.
 • Krótka historia jakości wody do picia
  Każdy z nas ma nieco inne wyobrażenia na temat jakości wody przeznaczonej do picia. Wszyscy zgadzamy się, że dobrą jakość posiada, kiedy jest przejrzysta, bez zapachu, dobrze smakuje. To są oczywiste i bezdyskusyjne kwestie, jednak – technicznie rzecz biorąc – jakość wody można opisać konkretnymi parametrami, które z kolei zdefiniowane są w odpowiednich aktach prawnych. Ponadto, jak można się domyślić, przez lata te normy się zmieniały.
 • Nieprzestrzeganie przepisów powinno być surowo karane
  Gospodarka odpadami jest jednym z największych i najbardziej problematycznych wyzwań ochrony środowiska. W ostatnich latach coraz większym problemem są odpady niebezpieczne, które stanowią szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz kondycji środowiska naturalnego. Odpady niebezpieczne, ze względu na swą szkodliwość, wymagają szczególnego postępowania. Właśnie ten rodzaj odpadów identyfikowany jest jako najczęściej porzucany lub deponowany w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu, co może mieć katastrofalne skutki.
 • Karkonoski Park Narodowy
  Przyrodnicze walory Karkonoszy sprawiły, że już na początku ubiegłego wieku, powstało tu stanowisko komisarza ochrony przyrody. Pierwsze rezerwaty, obejmujące kotły polodowcowe i wiele głównie skałek, powstały w latach trzydziestych. 
 • Brzoza – bardzo cenne drzewo o wysokich walorach krajobrazowych, środowiskowych i prozdrowotnych
  Brzoza uważana jest za drzewo najbardziej przyjazne człowiekowi. Jej uzdrawiająca moc wykorzystywana była w wierzeniach naszych przodków, szczególnie Słowian oraz w leczeniu wielu dolegliwości i chorób, także obecnie. Jest typowym gatunkiem pionierskim i lasotwórczym, cechuje się szybkim wzrostem nawet na ubogich glebach, dzięki czemu jest stałym elementem naszego krajobrazu. Jest doskonała ze względu na piękny pokrój, białą korę, lśniące liście oraz zdolność oczyszczania środowiska przyrodniczego. Dzięki temu idealnie wpisuje się zarówno w krajobraz wiejski, jak i zurbanizowany.
 • Ochrona klimatu, a ochrona środowiska
  Ochrona klimatu wymaga zaniechania emisji dwutlenku węgla. Jednak szkodliwość tego gazu wynika nie tyle z jego toksyczności, co z wpływu na światowy klimat, który jest wspólny dla wszystkich mieszkańców planety. W konsekwencji – inaczej niż w przypadku „tradycyjnych” problemów ochrony środowiska, takich jak budowanie oczyszczalni ścieków – żaden kraj z osobna nie jest w pełni odpowiedzialny za powodzenie tej ochrony. Jednocześnie korzyści z działań na rzecz ochrony klimatu, które pojedynczy kraj mógłby uznać za swoje własne są zbyt małe, aby ekonomicznie usprawiedliwić te działania. Ochrona klimatu jest niezbędna, ale wymaga instrumentów znacznie skuteczniejszych niż te, które świat dotychczas stosuje.
 • Pijawki i inne zwierzęta w leczeniu chorób
  Dzikie zwierzęta, to nie tylko źródło groźnych dla nas chorób odzwierzęcych, ale przede rezerwuar różnych cennych związków chemicznych, które możemy wykorzystać dla naszego dobra. Pijawka lekarska ma dzisiaj duże znaczenie w medycynie, ale także w kosmetologii, sporcie czy weterynarii. Hirudoterapia jest metodą leczenia znaną od bardzo dawna i oficjalnie przyjętą w 2005 roku. Wskazania do leczenia pijawkami są bardzo szerokie, obejmują m. in. bóle głowy, nadciśnienie, cukrzycę, alergie, impotencję czy choroby tarczycy. Wiele innych gatunków zwierząt w tym żmije, nietoperze-wampiry czy gąbki są źródłem cennych związków wykorzystywanych w medycynie. Biblioteka różnych receptur zawartych w ciele zwierząt jest przeogromna i w większości przez nas niepoznana.
 • Czy możliwa jest wycena środowiska przyrodniczego?
  Obecny kryzys ekologiczny na świecie jest następstwem, między innymi efektu cieplarnianego, zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego i wyczerpywania nieodnawialnych zasobów naturalnych. Z tych względów, tak istotna jest dbałość o otaczającą przyrodę i dążenie do zrównoważonego rozwoju. To zapewni właściwe wykorzystanie zasobów naturalnych oraz zminimalizuje negatywne skutki szkodliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Wycena rzeczywistych strat w tym środowisku jest ściśle połączona z jego wartościowaniem. Ekonomiści opracowali różne metody wyceny, zaliczane do pośrednich i bezpośrednich, które szacują i w miernikach pieniężnych wyrażają jak bardzo człowiek jest zaangażowany w ochronę środowiska i gotowy za to zapłacić. Należy podkreślić, że ekonomiczna wycena nie jest panaceum na wszystkie problemy środowiskowe, ale jest ważnym narzędziem, które pomaga uwzględnić koszty i korzyści środowiskowe, także te w decyzjach biznesowych i rządowych.
 • Dekada Nauk o Oceanie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ
  Problemy oceanów, wpływają na całą planetę i wszystkie społeczeństwa, a przewidywane skutki zmian klimatycznych niosą ze sobą wiele zagrożeń i niepewności. W celu przygotowania się do nieuniknionych konsekwencji, jak np. podnoszenie się poziomu wód tych zbiorników wodnych, konieczne jest zrozumienie jego roli i wpływu na człowieka oraz tego, jaki każdy z nas ma wpływ na świadczone przez niego usługi.
 • 50 lat temu ukazał się pierwszy numer AURY!
  Pierwszy numer „AURY – miesięcznika poświęconego ochronie środowiska” - ukazał się w styczniu 1973 roku. Od początku roku w każdym wydaniu przedstawiamy wybiórczo, fragmenty tekstów jakie były zamieszczone na jego łamach. Tym razem przeglądamy roczniki z lat 1991-1995, czyli pierwszych po przemianach politycznych w kraju.
 • Zapewnienie dostępu do wód
  Pytanie: Jak należy liczyć odległość 1,5 metra występującą w art. 232 ust. 1 Prawa wodnego i oznaczającą odległość od linii brzegu, jeśli zważyć, że poziom wody w rzece może się zmieniać? Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą Odpowiedź: Przed przystąpieniem do analizy konkretnego problemu prawnego, na którego tle zostało postawione pytanie, warto zwrócić uwagę na zagadnienie nieco ogólniejszej natury.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz