• Zastrzyk wiedzy, szczypta emocji i liderzy branży – zbliża się POLAGRA 2023
  Ogólnopolski konkurs dla piekarzy, strefa zdrowego pieczywa, prelekcje, warsztaty oraz szkolenia prawnicze, a do tego wręczenie nagród w ogólnopolskim plebiscycie dla gastronomów i finał Kulinarnego Pucharu Polski. To część wydarzeń – wciąż rozrastającego się – programu tegorocznych targów POLAGRA.
 • Kompetencje w zarządzaniu projektami
  Przedstawienie struktury kompetencji pracowników przedsiębiorstwa przemysłowego w zarządzaniu projektami według kryterium rodzajowego projektów. Celem badania było zidentyfikowanie kompetencji pracowników w zarządzaniu projektami istotnych w realizacji projektów w przedsiębiorstwie przemysłowym. Po przeprowadzeniu badania pilotażowego, badanie zasadnicze przeprowadzono na próbie N = 42 za pomocą kwestionariusza ankiety. Badania prowadzono od 16.01.2023 do 27.01.2023 roku. W realizacji celu badania wykorzystano metody: analizy piśmiennictwa, analizy i konstrukcji logicznej oraz statystyczne.  Stwierdzono, że: (1) istnieje określony zbiór kompetencji cechujący projekty według kryterium ich rodzaju, (2) kompetencje w danym rodzaju projektu można grupować ze względu na stopnień ich ważności. Ograniczenia: Liczność próby badawczej, model kompetencji. Określenie obszarów doskonalenia modelu kompetencji pracowników w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie przemysłowym. Określenie kompetencji w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie przemysłowym.
 • Cechy jakości i motywy podróżowania po szlakach kulinarnych w Polsce
  Celem teoriopoznawczym pracy jest zidentyfikowanie cech jakościowych szlaków kulinarnych, zaś empirycznym rozpoznanie znajomości i motywów, które towarzyszą ich wyborowi. W pracy zastosowano krytyczną analizę literatury, sondaż diagnostyczny oraz metodę syntezy i wnioskowania logicznego. Rozpoznawalność badanych szlaków kulinarnych nie jest satysfakcjonująca. Najwłaściwszą formą ich promocji powinny być media społecznościowe oraz portale internetowe. Do najczęstszych motywów skorzystania ze szlaku turystycznego należą m.in. poznanie nowych smaków oraz chęć odwiedzenia nieznanych i ciekawych miejsc. Atrakcyjne krajobrazy o walorach historycznych, gościnność miejsca oraz możliwość kupna regionalnych produktów to najczęściej wskazywane cechy jakościowe szlaku kulinarnego. Ze względu na nielosowość próby wyniki powinny być traktowane z ostrożnością i jako wstępne do dalszych badań pogłębionych. Z uwagi na rosnącą liczbę seniorów należy zadbać o ich reprezentatywność w przyszłej próbie badawczej. Zastosowanie praktyczne: Wyniki mogą pozwolić decydentom właściwie zaplanować i uatrakcyjnić istniejący szlak oraz dobrać środki jego promocji. Oryginalność/wartość poznawcza: Wyniki oraz wnioski poszerzają i uzupełniają wiedzę oraz istniejące w kraju badania na temat znajomości i świadomości istnienia szlaków kulinarnych w Polsce.
 • Czynniki wpływające na proces zarządzania celami jakości. Wnioski z przeglądu istniejących teorii celów
  Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja czynników mogących wpływać na proces zarządzania celami jakości. Dokonano przeglądu różnych teorii celów, aby na tej podstawie dokonać identyfikacji tych czynników psychospołecznych, które mają wpływ na proces zarządzania celami jakości. Zastosowany przegląd literatury był zgodny z procedurami badań prowadzonych w obszarze zarządzania i jakości. Wyniki/wnioski: Jeśli najwyższe kierownictwo przewiduje porażkę w realizacji celów, to może wyznaczać kolejne cele na niższym poziomie. Poziom trudności w realizacji celów jakości może zależeć od aspiracji osób zarządzających, od tego, na ile są one ambitne. Istotne znaczenie dla całego procesu zarządzania celami mają cechy osobiste, takie jak wytrwałość w dążeniu do celów, umiejętność pokonywania przeszkód, barier. Ograniczenia: Przegląd literatury nie jest doskonałym sposobem pozyskiwania informacji. Opisywane teorie były weryfikowane w różnych organizacjach, różnych kulturach. Nie wszystkie teorie doczekały się badań w obszarze zarządzania jakością. Zastosowanie praktyczne: Wyniki przeglądu literatury mogą być przydatne do doskonalenia procesów zarządzania celami jakości. Oryginalność/wartość poznawcza: W zarządzaniu jakością najczęściej wykorzystuje się teorię zarządzania przez cele. Niewielka jest natomiast wiedza dotycząca możliwości zastosowania innych, mniej znanych teorii.
 • Wspomnienie pośmiertne. Profesor Krystyna Lisiecka – uczona, nauczyciel akademicki, przyjaciel, człowiek
  Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 27 marca 2023 r. odeszła prof. dr hab. Krystyna Lisiecka – Osoba, która w środowisku polskich kwalitologów zawsze zajmowała szczególne miejsce, i to z wielu powodów. Tyle bowiem pięknych i twórczych wątków przewinęło się przez życie Pani Profesor, że początkowo trudno odnaleźć wspólny dla nich mianownik, ale z pewnością najkrótszym podsumowaniem Jej drogi życiowej jest stwierdzenie, że zawsze była CIEPŁYM, WRAŻLIWYM CZŁOWIEKIEM – PROFESOREM NAUK EKONOMICZNYCH Z DUSZĄ SPORTOWCA.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz