• Stanowisko Fundacji WWF Polska o projekcie ustawy o rewitalizacji Odry
  Fundacja WWF przedstawia opinię w sprawie skierowanego do Sejmu projektu ustawy o rewitalizacji rzeki Odry (druk sejmowy nr 3304). Na wstępie należy podkreślić, że niektóre zapisy tej ustawy wydają się być dobrym rozwiązaniem. Inwestycje w budowę oczyszczalni ścieków, dodanie do listy przesłanek cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego stanu zagrażającego zdrowiu i życiu lub poważnych szkód w środowisku, czy wprowadzenie kar od 5 000 zł do 1 mln zł za niedostosowanie zrzutów soli do ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną są właściwym kierunkiem zmian. Niestety, dobre rozwiązania to tylko kropla w morzu złych rozwiązań tej ustawy.
 • Jak sztuczna inteligencja wspiera ochronę polskich rzek?
  Nowe technologie oparte na widzeniu komputerowym i zaawansowanej analizie danych coraz częściej wykorzystywane są w ochronnie środowiska naturalnego i przyrody. W ramach inicjatywy „Najcenniejsze rzeki i potoki w Polsce” eksperci z Fundacji WWF Polska, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i firmy deepsense.ai połączyli siły, aby stworzyć inteligentny system rozpoznawania starorzeczy, który wspiera ochronę ekosystemów polskich rzek. Jest to projekt unikatowy – pierwszy raz podjęto próbę zidentyfikowania wszystkich starorzeczy w Polsce przy wykorzystaniu zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji.
 • Ciepło jak w miejskiej dżungli
  Wielkomiejska zabudowa oddziałuje na okolice, tworząc specyficzny mikroklimat – o mniejszej wilgotności, wyższej temperaturze i większym zanieczyszczeniu. Miejska wyspa ciepła (MWC), to zjawisko znane od stuleci. Zbadał i opisał je na początku XIX wieku Luke Howard. Różnice temperatur występują w ciągu dnia, najbardziej jednak są widoczne późnym wieczorem, szczególnie jesienią i zimą.
 • Jak wykorzystać deszczówkę?
  Każdy z nas zużywa ok. 150 litrów wody dziennie, ale do celów spożywczych wykorzystujemy z tego zaledwie 3 litry, a więc ponad 140 litrów wody wodociągowej używamy do celów niekonsumpcyjnych, choć do tego możemy używać np. deszczówki. Gdy pada, tylko 10 minut, z dachu o powierzchni ok 120 m2 można uzbierać ok. 180 l wody deszczowej. Jak ją można wykorzystać? 
 • Łódź zatrzymuje deszczówkę
  W czasach światowego kryzysu wodnego zatrzymanie wód opadowych na miejscu to nie jest kwestia wyboru, ale wręcz konieczność. Wodę z opadów i roztopów musimy zatrzymywać na terenie własnych posesji. ZWIK w Łodzi nie godzi się już na odprowadzanie wszystkich wód deszczowych do kanalizacji miejskiej.
 • Ekologia w kosmosie
  Kosmiczne śmieci są wynikiem rozwijającego się przemysłu kosmicznego, a także skutkiem poszerzanie możliwości odkrywania kosmosu. To też, przyczyniło się do powstania sektora usług, którego celem jest przede wszystkim opracowywanie technologii umożliwiających wydłużenie eksploatacji satelitów, ale także „sprzątanie” śmieci, które zostają w kosmosie. W kosmicznej pogoni za ekologią Obecnie dostarczane nam dane z sate[1]litów umożliwiają coraz bardziej efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi na Ziemi. Jest to duży krok w stronę zrównoważonego rozwoju.
 • Energia ze słońca, paliwo z dwutlenku węgla
  Prof. Joanna Kargul z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego została laureatką konkursu sieci Solar-Driven Chemistry na projekty dotyczące sposobów wykorzystania energii słonecznej. Jej projekt SUNCOCAT ma na celu znaczące podniesienie wydajności procesu konwersji dwutlenku węgla w inne substancje chemiczne. Solar-Driven Chemistry to sieć współpracy europejskich agencji finansujących badania naukowe powstała w 2018 roku. Organizuje ona międzynarodowe konkursy na projekty badawcze w zakresie procesów fotochemicznych w świetle słonecznym. 
 • Odkryto w jaki sposób Słońce emituje energię
  Eksperyment Borexino prowadzony przez zespół naukowców w podziemnym laboratorium w Gran Sasso włoskiego Narodowego Instytutu Fizyki Jądrowej pozwolił udowodnić na drodze eksperymentalnej, że gwiazdy większe od Słońca wytwarzają energię na drodze cyklu węglowo-azotowo-tlenowego. Tym samym potwierdzono, że gwiazdy generują energię na co najmniej dwa sposoby, co z kolei pozwoli zrozumieć ich funkcjonowanie. W pracach nad tym przełomowym odkryciem współuczestniczyli polscy fizycy. – W końcu mamy pierwsze przełomowe, eksperymentalne potwierdzenie tego, w jaki sposób wytwarzają energię gwiazdy cięższe od Słońca – podkreśla Gianpaolo Bellini, profesor na Uniwersytecie w Mediolanie.
 • Wciąż można zobaczyć „spadające gwiazdy”
  Co prawda noc „spadających gwiazd” przypada w połowie sierpnia, ale nie oznacza to, że szansa ich zaobserwowania później przepadła. Perseidy, z których „spadają gwiazdy” będą widoczne na niebie do 24 sierpnia. Udana obserwacja wymaga jednak dobrej pogody i bezchmurnego nieba, a najlepiej miejsca bez źródeł sztucznego światła. – Rój Perseidów, to cząstki lodu i pyłu, które powstają z rozpadu komety 109P/Swift-Tuttle, krążącej dookoła Słońca – mówi Jakub Stelmachowski, ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej, community manager w Cosmic Hub. – Kiedy się do niego zbliżają, lodowe jądro komety paruje, uwalniając skalne drobiny i grudki pyłu, a wchodząc w atmosferę Ziemi, tworzą rozbłyski, mniej lub bardziej jasne.
 • Wpływ minerałów na zabarwienie wód
  Czas kanikuły sprzyja nie tylko ekoturystyce, ale także poznawaniu i odkrywaniu niezwykłych miejsc w naszym kraju. W tym artykule chcemy wyjaśnić w jaki sposób powstały kolorowe jeziorka, które gdzie nie gdzie występują w Polsce i są uznawane jako atrakcyjne miejsca zwiedzania.
 • Pływający szpital
  Zanieczyszczenie środowiska i związane z tym konsekwencje mogą mieć poważne skutki zdrowotne dla ludzi, niezależnie od poziomu rozwoju państw. Dotykają nie tylko społeczeństw krajów wysokorozwiniętych, ale rozwijających się, a także biednych. Bogate społeczeństwa dzięki, wyspecjalizowanej pomocy medycznej często lepiej są przygotowane do radzenia sobie z niektórymi chorobami, które niesie ze sobą industralizacja. A jeżeli jesteś ubogim a potrzebujesz pomocy medycznej lub operacji, na dodatek mieszkasz w Afryce – to masz kłopot.
 • Rewitalizacja terenów zurbanizowanych szansą zwiększenia bioróżnorodności
  Procesy globalizacji i antropopresja wywierają coraz silniejsze piętno na jakość środowiska przyrodniczego. Na terenach zurbanizowanych emitowane są między innymi zanieczyszczenia przemysłowe, dochodzi do nadmiernego koszenia, zaśmiecenia, usuwania starych, murszejących drzew i liści oraz sadzenia gatunków obcych. Te wszystkie czynniki nie sprzyjają bioróżnorodności, która oznacza różnorodność życia we wszystkich jego formach (zwierzęta, rośliny, grzyby, bakterie i inne mikroorganizmy) i na różnych poziomach organizacji biologicznej (genetycznym, gatunkowym, ekosystemowym, krajobrazowym). Warto nadmienić, że ochrona różnorodności biologicznej została wpisana do międzynarodowych konwencji dotyczących ochrony przyrody, ustaw i programów rozwoju wspólnot międzynarodowych oraz poszczególnych państw. Przywracaniu „życia i aktywności” obszarom, które wcześniej były wykorzystywane przemysłowo lub mieszkaniowo, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, służy rewitalizacja terenów zurbanizowanych, która obejmuje rewitalizację fizyczną i społeczną.
 • Ochrona środowiska i dobre praktyki w budowie dróg
  Realizacja wszystkich przedsięwzięć drogowych to niezaprzeczalne korzyści społeczne i ekonomiczne podróżujących i przewożących towary. To także, pozytywny wpływ dróg na środowisko w przypadku tras dobrze zaprojektowanych i wykonanych oraz towarzyszących im urządzeń obsługi, usprawnienia ruchu czy drogowych obiektów inżynierskich. Oprócz oczywistych pozytywnych aspektów budowa dróg może negatywnie wpływać na bezpośrednie otoczenie drogi, i to zarówno na etapie wykonawstwa, jak i użytkowania czy wiązać się z wtórnymi skutkami oddziaływań
 • Niezwykła odżywcza i prozdrowotna moc nasion komosy ryżowej
  Komosa ryżowa, zwana potocznie quinoą, należy do najstarszych roślin na świecie. Jest uprawiana od około 5 tysięcy lat w Ameryce Południowej, od Chile po Kolumbię. Dokładny skład chemiczny nasion komosy ryżowej poznano dopiero w latach 70-tych ubiegłego wieku. Okazało się, że jej nasiona są cennym źródłem składników odżywczych, a ich głównym zadaniem będzie przede wszystkim uzupełnienie wartości odżywczej produktów wytwarzanych z tradycyjnych zbóż (w formie odpowiednio przygotowanych nasion lub jako jeden z surowców do produkcji określonych wyrobów). Od tego czasu notuje się wzrost zainteresowania tą rośliną w zakresie wzbogacenia i urozmaicenia diety człowieka. Nasiona komosy ryżowej są bogate w białko o korzystnym składzie aminokwasów oraz w tłuszcz o dużym udziale nienasyconych kwasów tłuszczowych. Zawierają również skrobię bezglutenową o małych ziarnach, witaminy oraz składniki mineralne. Nasiona komosy ryżowej oraz produkty z nich wytworzone wykazują właściwości prozdrowotne i są szczególnie zalecane w profilaktyce wielu chorób, w tym cywilizacyjnych. To typowy przykład superfoods wpływający nie tylko na zdrowie człowieka, ale też urodę i samopoczucie.
 • Technologia CCS wiecznie żywa
  Technologia polegająca na składowaniu dwutlenku węgla pod ziemią jest absurdalna. Wydawałoby się, że została zdyskredytowana na zawsze. A jednak zmartwychwstaje od czasu do czasu, kiedy okazuje się, że ogra[1]niczanie emisji jest trudne. Z uwagi na niebotyczne koszty żadna firma nie jest skłonna, żeby się w nią angażować. Ale pomysł daje wspaniałą zachętę, żeby wyłudzać pieniądze budżetowe.
 • Zwierzęta w ZOO, a stres
  Zaledwie 4 proc. zwierząt w zoo wykazuje jednoznacznie pozytywne reakcje na obecność ludzi – wynika z obserwacji dokonanych przez brytyjskich behawiorystów. Poddali oni analizie ponad 100 prac badawczych poświęconych reakcjom różnych gatunków zwierząt na ludzi oglądających je w zoo. Wyodrębnili te, dla których obecność człowieka stanowi źródło stresu, takie, które wykazują pozytywne reakcje na odwiedzających oraz te, dla których ludzie wydają się obojętni.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz