• O co chodzi z bagnami i torfowiskami w umowie koalicyjnej?
  Bagna, czyli naturalnie mokre torfowiska, są najskuteczniejszymi w świecie przyrody pochłaniaczami dwutlenku węgla, a także refugiami ginących gatunków roślin i zwierząt. W Polsce co najmniej 85 proc. torfowisk osuszono w czasach historycznych, by kosztem zlikwidowanych bagien powiększyć areał gruntów rolnych i lasów gospodarczych. W wyniku uruchomionych w ten sposób procesów rozkładu torfu spowodowano emisje gazów cieplarnianych szacowane na ponad 35 milionów ton ekwiwalentów dwutlenku węgla rocznie (około 10 proc. całkowitych emisji Polski). Niskie poziomy wody na torfowiskach prowadzą też do utraty retencji wody, pogłębiają zjawiska suszowe, a także w dłuższej perspektywie prowadzą do degradacji funkcji produkcyjnych. Dlatego ochrona bagien oraz przywrócenie wysokiego uwodnienia osuszonym torfowiskom to priorytety nowoczesnej polityki klimatycznej, przyrodniczej i rolniczej.
 • Fundacja WWF Polska i Air Wick tworzą kolejny obszar chroniony
  Fundacja WWF Polska dzięki wsparciu finansowemu marki Air Wick, tworzy kolejny prywatny rezerwat, inwestując w ochronę unikalnych siedlisk łąkowych. W ten sposób realnie przyczynia się do tworzenia obszarów chronionych prywatnie, ochrony różnorodności biologicznej i przeciwdziałania zmianie klimatu. W Polsce od 20 lat nie powstał żaden nowy Park Narodowy. Dlatego Fundacja WWF Polska wraz z partnerami przyrodniczymi z Klubem Przyrodników, Towarzystwem Przyrodniczym Alauda i Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, dzięki wsparciu marki Air Wick wzięły sprawy w swoje ręce i tworzą wspólnie obszary chronione prywatnie, biorąc pod opiekę polskie łąki. Pierwsza działka została kupiona w Dolinie Rospudy, a najnowsza we wrześniu 2023 roku na Zajkach. W sumie dzięki działaniom obu organizacji, ochroną jest już objętych ponad 148 ha, a w najbliższych planach jest objęcie nią jeszcze większej powierzchni tego typu terenów. Ochrona przyrody powinna leżeć nam wszystkim na sercu Nie da się zaprzeczyć – jesteśmy częścią natury! Przyroda poradzi sobie bez nas, ale my bez niej już nie.
 • COP-28 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
  Konferencja sygnatariuszy Konwencji Klimatycznej obradowała w 2023 r. w Dubaju, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Stanowiła pierwsze oficjalne podsumowanie Porozumienia Paryskiego z 2015 r. (Global Stocktake, GST). Negocjacje wyjaśniające, czy nastąpił postęp i co zrobić, żeby było lepiej nie zakończyły się na czas, a kompromisowy dokument przyjęto dzień po zaplanowanym końcu konferencji. Przełomu nie było.
 • Jubileusz u leśników
  W tym roku mija sto lat od powstania Lasów Państwowych. W 1924 r. prezydent RP powołał przedsiębiorstwo „Polskie Lasy Państwowe”. Pierwsi administratorzy leśnego majątku zastali drzewostany w opłakanym stanie, zniszczony wojenną pożogą i rabunkową gospodarką. Przed leśnikami stanęło więc wielkie zadanie – zalesianie. Realizowali je ogromnym nakładem sił i środków, kosztem wielkich wyrzeczeń. Z roku na rok lasów w Polsce przybywało. Obecnie ich powierzchnia przekracza 9 mln ha, co odpowiada, że zajmują one prawie 29 proc. obszaru kraju Można zatem stwierdzić, że leśnicy gospodarują na niemal jednej trzeciej powierzchni Polski Polskie lasy są otwarte dla wszystkich. 
 • Czas na dorzeczne działania
  Nowe rozdanie polityczne jest doskonałą okazją żeby zerwać z instrumentalnym nastawionym do przyrody. Obecny rząd ma szansę zapisania się na kartach historii Polski jako pierwszy, który w nowoczesny sposób podejdzie do naszych zasobów wodnych i nie jak do potencjalnego placu budowy, ale jak do wielofunkcyjnych przestrzeni, których wartość w rozwiązywaniu problemów powodzi, suszy i retencji oraz wiązania CO2 ma znaczenie ponadresortowe. Dlatego dużą nadzieją wiążemy na zapisy w umowie koalicyjnej o stałym monitoringu czystości rzek i ich renaturyzacji.
 • Od szuwarów po tropiki – egzotarium zaprasza
  Otwarte na początku grudnia ub.r. Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w Sosnowcu, to połączenie ogrodu biologicznego i ogrodu zoologicznego. Jest dumą i wizytówką miasta. Usytuowane na terenie parku miejskiego przy głównej alejce prowadzącej w kierunku rzeki Brynicy, zachwyca swoją architekturą. To ogromny, liczący 5 tys. m kw., obiekt. W najwyższym punkcie ma około 24 m (czyli mniej więcej tyle, ile ośmiopiętrowy blok). Ale prawdziwa magia dzieje się w środku, dzięki ścieżce sensorycznej. W jednym miejscu możemy – za pomocą wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku – doświadczyć bogactwa i różnorodności fauny i flory całego ziemskiego globu. 
 • Winne są elektrownie i złe decyzje
  Sytuacja na odrze pokazała nam, że rzeki traktuje się jak ścieki. Decydenci widzą w nich materię, która ma służyć przemysłowi. Ekosystem rzeczny jest jednak wrażliwy i cierpi na każdej niewłaściwej decyzji. Zanieczyszczanie to jeden problem, a drugim jest działalność elektrowni z otwartym systemem chłodzenia. Pobór wód oraz zrzut gorącej wody powoduje, że przez to giną to miliony ryb. Raport „Szacunkowe straty w ichtiofaunie Wisły oraz Narwi spowodowane zasysaniem larw ryb i wczesnych form narybkowych do systemów chłodzących Elektrowni Połaniec, Kozienice i Ostrołęka B” wydały Towarzystwo na rzecz Ziemi oraz Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Od kilku lat we współpracy z naukowcami prowadzą one badania, z których wynika jednoznacznie: wpływ elektrowni termicznych z otwartymi systemami chłodzenia na ekosystemy polskich rzek jest destrukcyjny. W dorzeczu Wisły jest sześć takich elektrowni węglowych. Przedmiotem badań były elektrownie: Kozienice, Połaniec i Ostrołęka B. – Celem projektu badawczego jest uświadomienie i uczulenie społeczeństwa oraz decydentów na niszczycielski, a jednocześnie całkowicie ignorowany wpływ elektrowni na ryby, który nakłada się przecież na negatywne skutki postępującej degradacji środowiska i zmian klimatycznych – wyjaśnia prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk z Pracowni Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych PEBI. Polska gotuje swoje rzeki Jak piszą twórcy raportu, Polska podgrzewa własne rzeki, unicestwiając setki milionów ryb.
 • Bieszczady zimą
  Wraz z rozpoczęciem zimy, z każdym rokiem coraz chętniej na wypoczynek wybierane są Bieszczady. Nikogo nie to powinno dziwić, bo właśnie ten region górski daje niemal nieskończone możliwości spędzania wolnego czasu. Oferują one zupełnie coś unikalnego i niemożliwego do odnalezienia w innych rejonach naszego kraju.
 • Napraw, nie wyrzucaj!
  Nie twórzmy nadmiaru śmieci. Dajmy rzeczom drugie życie. Naprawiajmy i przerabiajmy, zamiast pochopnie wyrzucać. Ideę zero waste realizują w praktyce powstające przy wsparciu Fundacji Veolia Polska kawiarenki naprawcze. Kawiarenki naprawcze działają na całym świecie. Najczęściej oferują pomoc i instruktaż przy naprawie m.in. zepsutych suszarek do włosów, lampek choinkowych, blenderów, czajników elektrycznych, toreb, różnego rodzaju ubrań, zdalnie sterowanych zabawek, krzeseł, lamp i maszynek do strzyżenia włosów. Wielu z nas działa zgodnie z zasadą „zużyj i wyrzuć”. Ze względu na brak czasu i umiejętności, wymieniamy uszkodzoną rzecz na nową, zamiast ją naprawić. Marnujemy w ten sposób zasoby naturalne i zanieczyszczamy środowisko.
 • James Lovelock – klimatyczny prorok i twórca hipotezy Gai
  James Lovelock był naukowcem mocno związany z ruchem ekologicznym i znanym każdemu obrońcy przyrody. W świecie naukowym i w środowisku ekologicznym zasłynął jako autor hipotezy Gai, która zakłada, że cała Ziemia jest samoregulującym się systemem, który potrafi kształtować środowisko tak, by było ono odpowiednie dla życia. Nawet jej krytycy przyznają, że Lovelock miał ogromny wpływ na rozwój nauk o środowisku. Wypowiadał się na różne tematy i często reprezentował nieoczywiste poglądy na zagadnienia związane z ochroną przyrody i środowiska, gdy np. uważał, że zanieczyszczenia to zjawiska naturalne, które nie przeszkadzają powszechnej harmonii i stanowią one element powtórnego obiegu. Znany był z wczesnych ostrzeżeń przed kryzysem klimatycznym, wywołał kontrowersje swoją apokaliptyczną wizją kryzysu klimatycznego.
 • Czym należy kierować się przy wyborze oleju roślinnego?
  Oleje roślinne, to ciekłe tłuszcze pochodzenia roślinnego, pozyskiwane przede wszystkim z nasion i owoców roślin oleistych. Są mieszaniną 3 typów kwasów tłuszczowych: nasyconych (SFA), jednonienasyconych – monoenowych (MUFA) i wielonienasyconych – polienowych (PUFA). Wśród polienowych kwasów tłuszczowych wyróżnia się dwie rodziny, ω-6 (n-6) i ω-3 (n-3). Według specjalistów żywienia istotna jest wzajemna proporcja kwasów z rodziny ω-6 do ω-3 w diecie, która powinna wynosić 2(3)-5:1. Na rynku dostępne są oleje tłoczone na zimno oraz rafinowane. Oleje tłoczone na zimno pozyskiwane są w wyniku obróbki mechanicznej, a rafinowane są poddawane działaniu wysokiej temperatury i substancji chemicznych. Proces wydobycia oleju przesądza najczęściej o jego zastosowaniu w kuchni (rafinowany do smażenia, tłoczony na zimno do sałatek, surówek), ale warto wiedzieć z jakiej rośliny wybrać olej, bo skład chemiczny różnych olei jest zróżnicowany. Biorąc pod uwagę zawartość w nim wszystkich kwasów tłuszczowych oraz stosunek kwasów ω-6/ω-3 można domniemać, że jednym z najlepszych olei ze względu na zdrowie człowieka jest olej rzepakowy.
 • Nieekologiczna moda
  Kolekcje w sklepach z ubraniami zmieniają się jak w kalejdoskopie. „Wyprzedaż” goni „promocje” i „okazje”. Modnie można się ubrać już za kilkadziesiąt złotych. Fast fashion, która się zaczęła od młodzieżowego buntu w latach 60., dziś się kojarzy z kiepską jakością, marnotrawstwem i zatruciem środowiska. Chcesz się ubierać bardziej ekologicznie? Kupuj mniej ubrań, ale za to z materiałów wysokiej jakości. Warto też stawiać na klasykę, która nigdy nie wychodzi z mody Szafa pęka, góra odpadów rośnie Według danych UE, Europejczycy kupują co roku prawie 26 kg tekstyliów. Ta ilość od 1996 roku wzrosła o 40 proc.!
 • Wychwytywanie dwutlenku węgla z powietrza
  Wyciąganie dwutlenku węgla (CO2 ) z powietrza i wykorzystanie go do produkcji paliwa syntetycznego wydaje się ostatecznym rozwiązaniem problemu zmiany klimatu: zamiast dodawać jeszcze więcej co2 do powietrza z paliw kopalnych, możemy po prostu poddać go recyklingowi. Ale taka technologia jest droga – około 600 dolarów za tonę CO2 , według jednego z ostatnich szacunków. Teraz, w nowym badaniu, naukowcy twierdzą, że przyszłe zakłady chemiczne mogą obniżyć ten koszt poniżej 100 dolarów za tonę – co może sprawić, że paliwa syntetyczne staną się rzeczywistością.
 • Zanieczyszczenie powietrza sprzyja chorobom płuc
  Trzeba powiedzieć wprost: przez smog ludzie w Polsce częściej chorują i umierają, nie tylko z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych czy nowotworów, lecz także infekcji układu oddechowego. Zanieczyszczenie powietrza może uszkadzać tkankę nabłonkową, która wyścieła drogi oddechowe, ale też wpływać na aktywność różnych komórek układu odporności i działać prozapalnie.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz