Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2019/03

 • Rejestracja i archiwizacja pracy kopalnianych systemów łączności telefonicznej
  W rozporządzeniu ministra energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych wprowadzono obowiązek wykonywania bilingów połączeń i prób połączeń w systemie łączności ogólnozakładowej. Pojęcie „próba połączenia” nie zostało jednak zdefiniowane. Jest ono niejednoznaczne i może stwarzać poważne problemy techniczne centralom telefonicznym eksploatowanym w systemie łączności ogólnozakładowej. Artykuł przedstawia sposób realizacji połączeń w centralach telefonicznych abonenckich, nieudanych prób połączeń, błędnych prób połączeń wraz z dostępnymi możliwościami technicznymi rejestracji odpowiednich rekordów w pamięci serwera telekomunikacyjnego. Zaproponowano, by w kopalnianych systemach łączności obowiązkowa była rejestracja i archiwizacja zrealizowanych połączeń oraz nieudanych prób połączeń, a rejestracja błędnych prób połączeń nie była obowiązkowa.
 • Warunki hydrogeologiczne i zagrożenie wodne w kopalni „Olkusz-Pomorzany”
  W artykule, na tle opisu budowy geologicznej, przedstawiono warunki hydrogeologiczne rejonu Olkusza, gdzie prowadzona jest eksploatacja złóż rud Zn-Pb. Scharakteryzowano strukturę i natężenie dopływów wód do każdego ze złóż rud, a także sposób ich ujmowania i odwadniania wyrobisk. Celem pracy jest wskazanie czynników kształtujących wielkość całkowitego natężenia dopływu, który w IV kwartale 2017 r. kształtował się na poziomie blisko 230 m3/min, oraz sposobu wyznaczania granic stopni zagrożenia wodnego.
 • Przyczyny wypadków elektrycznych z lat 2013-2017 w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach
  W artykule w ujęciu statystycznym przedstawiono wypadki elektryczne w górnictwie z ostatnich pięciu lat, dzieląc je na śmiertelne, zbiorowe i inne, uwzględniając wartości napięcia instalacji elektrycznych, przy których zaistniały, i sposób oddziaływania prądu elektrycznego na człowieka. Na podstawie wyników badań przebiegu wypadków z lat 2013–2017 w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach omówiono także ich przyczyny.
 • Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na wytypowanych stanowiskach pracy w kopalniach rud miedzi
  Obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego są jednym z najbardziej rozpowszechnionych problemów w przemyśle wydobywczym. Powodują absencję pracowników, spadek wydajności pracy oraz kłopoty zdrowotne, związane głównie z kręgosłupem i kończynami górnymi. W pracy przedstawiono badania tego problemu przeprowadzone metodą ankietową na grupie 40 operatorów ciężkiego sprzętu górniczego. Analiza ankiety wykazała, że dla pracowników najbardziej uciążliwe były warunki panujące w kabinie operatora oraz powtarzalność czynności i wynikająca stąd monotonia pracy, a także drgania ogólne i miejscowe.
 • Nie ma strachu w naszym fachu – rzecz o górniczych przysłowiach
 • Wacław Cybulski – żołnierz, naukowiec, górnik

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz