Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2019/10

 • Bezpieczeństwo prowadzenia robót w warunkach zagrożenia siarkowodorowego w górnictwie nafty i gazu
  W artykule przedstawiono zagrożenia powstające podczas robót geologicznych obejmujących poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz podczas eksploatacji węglowodorów i innych kopalin, spowodowane występowaniem siarkowodoru w określonych formacjach geologicznych na terenie Polski. Omówiono niektóre zdarzenia i wypadki związane z tymi zagrożeniami. Wskazano zasady profilaktyki w tym zakresie i ich efekty.
 • Karnoprawna ochrona praw pracownika zagwarantowana w art. 218 Kodeksu karnego
  Artykuł, na tle ogólnej charakterystyki prawa karnego pracy i jego subsydiarności wobec prawa regulującego prawa pracownika, przedstawia przedmiot i podmiot ochrony oraz typy przestępstw regulowanych przez art. 218 Kodeksu karnego. Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego omawia też zasadę zakazu podwójnego karania w tej samej sprawie.
 • Wykorzystanie odpadów przy likwidacji odkrywkowych wyrobisk górniczych
  Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania odpadów przy likwidacji odkrywkowych zakładów górniczych. Porusza kwestie: rodzajów odpadów, które można wykorzystać w tym zakresie, uzyskania przez substancje lub przedmioty przymiotu odpadu, zezwolenia na zbieranie odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów, możliwości wykorzystania odpadów do likwidacji wyrobisk zawodnionych, a także ulokowania w wyrobisku składowiska odpadów.
 • Konrad Krupa, emerytowany pracownik kopalni Makoszowy. Górnictwo się zmienia, odznaki zostają
 • Ziemię znaczą ślady działalności górników, widać je nawet z kosmosu

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz