Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2019/09

 

 • Kilka zdań o działalności bez wymaganej koncesji
  Artykuł, na tle uregulowań prawnych, prezentuje działania podejmowane przez organy nadzoru górniczego w celu wypracowania metod i zasad jednolitego postępowania w sprawach nielegalnego pozyskiwania kopalin w Polsce. Przedstawia również dane statystyczne odnoszące się do problematyki nielegalnej eksploatacji i opisuje utrudnienia w naliczaniu opłaty podwyższonej, których źródłem są przepisy innych ustaw pozwalające na obejście przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
 • Zadaniowa ocena ryzyka w pracach inwestycyjnych
  Artykuł opisuje przykładowy sposób wykonania oceny ryzyka podczas prac inwestycyjnych. Ocena ryzyka wymaga bieżącej analizy zagrożeń. W tym celu użyto zadaniowej oceny ryzyka. Pozwala ona nie tylko na spełnienie wymagań prawnych, ale poprzez swoją prostotę umożliwia ujednolicenie narzędzi stosowanych do oceny ryzyka wielu podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym. Umożliwia również współpracę specjalistów budowlanych z osobami dozoru, przez co proces oceny ryzyka staje się codziennym nawykiem osób pracujących przy zadaniu.
 • Metan z pokładów węgla w GZW – prace rekonstrukcyjne i intensyfikacyjne w otworach Gilowice-1 i Gilowice-2H
  Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące robót geologicznych przeprowadzonych w ramach projektu badawczego „Gilowice”, zrealizowanego przez konsorcjum PGNiG S.A. oraz PIG – PIB w latach 2016–2018, będącego jednocześnie etapem I projektu Geo-Metan.
 • Ocena możliwości prowadzenia eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę obiektów użyteczności publicznej na przykładzie Pawłowic
  W artykule przedstawiono tryb podejmowania decyzji organu nadzoru górniczego w zakresie wyrażania zgody na prowadzenie eksploatacji górniczej, na przykładzie planowanej eksploatacji pokładu 362/1 ścianą P-1 przez JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, z uwagi na ochronę powierzchni.
 • Literacka pasja sztygara Luchowskiego
 • Pogórnicze hałdy – kłopot czy ukryte bogactwo? Co zrobić, by dostały „drugie życie”?
 • W pasiakach pod ziemią

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz