• System przetwarzania oraz magazynowania energii na przykładzie urządzeń transportu specjalnego w szybie Regis w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.
  Artykuł przedstawia planowaną modernizację urządzeń transportu specjalnego w szybie Regis w zakresie zabudowy systemu przetwarzania i magazynowania energii elektrycznej.
 • Dobre praktyki zakładu górniczego wdrażane na rzecz zrównoważonego rozwoju
  W artykule opisano doświadczenia i działania wdrożone w zakładzie górniczym Cementowni Małogoszcz - Lafarge Cement S.A. w ramach strategii zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem jej bardzo obszernego filara „Dobre Miejsce Pracy i Społeczności”. Przedstawiono najważniejsze aspekty działalności kopalni, począwszy od nowoczesnych technologii w zakresie urabiania, załadunku i transportu surowca skalnego, poprzez nowatorskie rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska (aplikacje na telefon czy dedykowane platformy internetowe), a kończąc na budowaniu zaufania wśród społeczności lokalnej.
 • Sterowanie zdalne układem wciągników hydraulicznych podwieszonych kolejek spalinowych
  W artykule przedstawiono działania podjęte w zakładzie górniczym, mające na celu poprawę efektywności i bezpieczeństwa transportu podziemnego w zakresie eksploatowanych kolejek podwieszonych. W wyniku tych działań w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch Borynia wprowadzono rozwiązania umożliwiające zdalne (bezprzewodowe) sterowanie wciągnikami przez operatora, który w czasie załadunku i rozładunku materiałów przebywa w bezpiecznej odległości.
 • Górniczy światłowodowy system pomiaru temperatury (Komunikat)
  W artykule przedstawiono przyczyny i doświadczenia z zastosowania górniczego światłowodowego systemu pomiaru temperatury w PGG S.A. Oddz. KWK „Mysłowice-Wesoła”.
 • Kamieniołomy przypominają o czasach dinozaurów
 • 120 lat kopalni „Brzeszcze”. Pierwsze dekady – kłopoty i sukcesy

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz