• Granica wytrzymałości konstrukcji zmechanizowanej obudowy ścianowej na przykładzie badań numerycznych
  W artykule przedstawiono badania, których celem jest analiza wytrzymałości granicznych konstrukcji obudowy zmechanizowanej. Przeprowadzono je z wykorzystaniem metody elementów skończonych. W oparciu o wyniki badań zaproponowano model spełniający normy bezpieczeństwa.
 • Przetworzona informacja publiczna w praktyce urzędów górniczych. Część 2 – Definicja pojęcia i specyfika udostępniania
  Artykuł przedstawia problematykę udostępniania przetworzonej informacji publicznej, w tym kryteria kwalifikujące informację publiczną jako prostą i przetworzoną, przykłady informacji przetworzonej oraz przesłanki, tryb udostępnienia i odmowy udostępnienia takiej informacji.
 • Rozwój podziemnego transportu przenośnikami taśmowymi na wybranych przykładach wdrożonych w LW „Bogdanka” S.A.
  W artykule przedstawiono elementy układu transportu podziemnego z wykorzystaniem przenośników taśmowych, których wdrożenie w LW „Bogdanka” S.A. miało wpływ na rozwój jego funkcjonalności i efektywności. Dzięki temu możliwe było użytkowanie pod ziemią urządzeń zapewniających wydajności transportowe wynoszące do 4300 t/h urobku w ciągach odstawy głównej oraz zdolności separacji skały płonnej od urobku w procesie transportu, realizowanego pod ziemią wynoszące do 3000 t/d. Perspektywy na przyszłość to rozbudowa systemu przenośników umożliwiających transport załogi do miejsc pracy oraz rozwój systemu zarządzania transportem przez operatora znajdującego się na powierzchni.
 • Na szlaku górniczych zabytków Hiszpanii
 • Tłumacz twórczości Juliusza Verne z kopalni „Halemba”
 • Mundur galowy górników z kopalń księcia pszczyńskiego

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz