• Roboty górnicze związane z ograniczeniem zagrożenia wodnego, likwidacją i zabezpieczeniem wyrobisk, jako element poprawy bezpieczeństwa prowadzenia ruchu Kopalni Soli „Bochnia”
    W artykule przedstawiono roboty górnicze poprawiające bezpieczeństwo prowadzenia ruchu Kopalni Soli „Bochnia”. Ze względu na wielowiekową eksploatację wymaga ona intensywnych działań zabezpieczających, niezbędnych dla ochrony zabytkowych wyrobisk i powierzchni terenu. W ostatnich latach wykonano barierę uszczelniającą wokół XVI-wiecznego szybu Wielki, która zabezpieczyła górotwór solny przed destrukcyjnym wpływem wód pozazłożowych. W kopalni prowadzi się również intensywną likwidację zbędnych wyrobisk poeksploatacyjnych, ograniczającą konwergencję zabytkowych komór i wyrobisk oraz zmniejszającą zasięg szkód górniczych w obiektach powierzchniowych. Ważnym zadaniem prowadzonych prac górniczych jest zabezpieczenie, utrzymanie i konserwacja wyrobisk objętych ochroną zabytkową. Wszystkie te działania oraz cykliczne kontrole wyrobisk mają wpływ na znaczną poprawę bezpieczeństwa prowadzenia ruchu zakładu i ludzi w nim przebywających.
  • Budowa tunelu drogowego TS-26 pod nadzorem górniczym
    W artykule wykazano, że z prawa geologicznego i górniczego wynika zakres dokumentacji oraz pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia drążenia tunelu drogowego techniką górniczą. Następnie omówiono przykład inwestycji w ciągu drogi ekspresowej S3. Tunel o długości 2,3 km wykonano tzw. Nową Austriacką Metodą Budowy Tuneli. W czasie prowadzenia robót górniczych napotkano sztolnię z początku XX w., po zinwentaryzowaniu której i zamknięciu kontaktu z tunelem bezpiecznie ukończono drążenie tunelu. Wykonywana w nim stopniowo obudowa ostateczna tunelu sukcesywnie ograniczała odcinek wyrobiska podlegające nadzorowi organów nadzoru górniczego.
  • Fotowoltaika w zakładach górniczych
    Tereny pogórnicze po zakończeniu rekultywacji stają się doskonałym miejscem do posadowienia naziemnych konstrukcji fotowoltaicznych. Ogromną ich zaletą jest równa powierzchnia, brak zacienienia modułów przez drzewa czy krzewy oraz brak infrastruktury, w tym sieci kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, elektrycznych czy gazowych. Z kolei posadowienie instalacji fotowoltaicznej na niewykorzystanej powierzchni sztucznych zbiorników wodnych (technologia floating) w wyrobiskach byłych odkrywek, ograniczając zajmowanie gruntów, zwiększa możliwości w zakresie ich lokalizacji i pozwala podnieść wydajność instalacji w porównani do konstrukcji naziemnych, m.in. poprzez chłodzenie paneli przez taflę wody. Ponadto, instalacje fotowoltaiczne pozwalają zakładom górniczym na obniżenie kosztów zakupu energii, poprzez zużywanie na bieżąco wyprodukowanej „zielonej energii”. Dzięki takiemu podejściu zainwestowane przez przedsiębiorcę środki finansowe mogą szybko się zwrócić.
  • Święta Rodzina i śląski hajer, czyli tropem „górniczych” stajenek

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz