• Startuje nowa kampania informacyjna EU-OSHA pn. "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" (II s. okł.)
  "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" to nazwa europejskiej kampanii informacyjnej, zaplanowanej na lata 2016-2017, koordynowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), organizowanej w ponad 30 państwach UE. Organizatorem polskiej edycji kampanii jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA.
 • Aktualności z kraju (2)
  Aż 250 mln zł dofinansowania za skuteczną komercjalizację badań! Program skrojony pod przemysł włókienniczy; "Fundusz Funduszy" będzie wspierał badania i rozwój
 • Profesjonalnie o odzieży. COATS PRO, Łódź 17 marca br. (3)
  VII edycja Seminarium branżowego dla producentów odzieży ochronnej, zawodowej i specjalistycznej, rękawic oraz obuwia do użytku zawodowego COATS PRO za nami. Ponad 100 profesjonalistów wzięło udział w spotkaniu, którego program obfitował w aktualne informacje, dotyczące m.in. oceny zgodności środków ochrony indywidualnej, tekstroniki oraz norm europejskich.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Rada walczy z nadużyciami, a Instytut finalizuje III etap programu wieloletniego (4)
   29 marca br. odbyło się specjalne, ze względu na miejsce i okoliczności posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, w którym uczestniczył również Zespół Koordynacyjny ds. Programu Wieloletniego pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" oraz Rada Naukowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Miejsce szczególne, jako że posiedzenie odbyło się po raz pierwszy w nowym budynku Instytutu - Laboratoriach Tech-Safe-Bio, a okoliczności uroczyste, ponieważ w trakcie obrad wręczono dyplomy potwierdzające nadanie tytułów doktora nauk technicznych trzem pracownikom CIOP-PIB.
 • 28 kwietnia 2016 - Stres w pracy stanowi duże zagrożenie. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych (6)
  28 kwietnia jest w wielu krajach związany z obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, które są promowane i współorganizowane przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP, International Labour Organization - ILO). Dzień ten proklamowany został przez tę organizację w 2003 r.; jego obchody odbywają się na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
 • Powrót do przyszłości. Rozmowa z dr Katarzyną Ślebarską z Uniwersytetu Śląskiego (8)
 • Cyfryzacja pracy - szanse i zagrożenia (10)
  Bezpieczeństwo przetwarzanych informacji; Wyzwania dla kształtowania procesów pracy; Elastyczność pracy jako czynnik stresu; Nowe wymagania wobec zatrudnionych; Regulacje prawne nie nadążają za rzeczywistością
 • Chronobiologiczne aspekty ryzyka zdrowotnego u pracowników zmianowych nocnych (12)
  W artykule podjęto próbę wyjaśnienia, w jaki sposób zwiększone ryzyko chorób u pracowników zmianowych nocnych można powiązać z czynnikami zewnętrznymi zaburzającymi funkcje zegara biologicznego. Do takich czynników zalicza się, obok pracy wymuszającej aktywność fizyczną i umysłową w porze nocnej, także ekspozycję na światło sztuczne. Obserwacje dotyczące skutków zdrowotnych, jakie u ludzi wywołuje praca w nocy, powiązano z wynikami badań na zwierzętach, w zakresie czynników środowiskowych zaburzających funkcjonowanie zegara biologicznego. Pozwoliło to naukowcom na sformułowanie hipotez co do przyczyn zaburzeń funkcji układów hormonalnego, immunologicznego, trawiennego, krążenia u pracowników zmianowych nocnych. Ustalenie mechanizmów biologicznych wyjaśniających sposób, w jaki praca zmianowa i nocna może sprzyjać rozwojowi chorób u wykonujących ją ludzi, w tym choroby nowotworowej ułatwia podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych.
 • Ograniczanie obciążenia fizycznego pracowników z niepełnosprawnością ruchową (18)
  W artykule przedstawiono elementy wpływające na obciążenie fizyczne podczas pracy, takie jak: praca dynamiczna, obciążenie statyczne, praca powtarzalna, ręczny transport ładunków, czynności pchania i ciągnięcia ładunków. Wskazano na sposoby ograniczenia obciążenia oraz najważniejsze elementy organizacji pracy zgodnie z zasadami ergonomii. Określono czynniki wpływające na organizację pracy w przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową. Przedstawiono także przykłady dostosowania stanowisk pracy do możliwości osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Wskaźnik WBGT - zalety i źródła nieścisłości związane z jego zastosowaniem (22)
  W artykule przedstawiono ogólne zasady dotyczące wyznaczania wskaźnika WBGT i jego zastosowania do oceny obciążenia cieplnego w środowisku gorącym. Zwrócono uwagę na ważne aspekty wykonywania pomiarów parametrów składowych, w szczególności dotyczące rodzaju stosowanych przyrządów pomiarowych, wpływu prędkości przepływu i wilgotności powietrza na wyniki pomiarów i ich interpretację. Wszystko to może być źródłem błędów przy wyznaczaniu wskaźnika. Przedstawiono inne sposoby wyznaczania wskaźnika WBGT, bazujące na danych meteorologicznych. Ponadto zapoznano czytelników z kierunkami nowelizacji normy ISO 7243.
 • Wczesna defibrylacja, podstawowa resuscytacja oraz używanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) - z uwzględnieniem specyfiki budynków szkół i instytucji badawczych (25)
  W artykule przedstawiono wskazania do stosowania wczesnej defibrylacji, opisano algorytmy i procedury resuscytacji dla dorosłych oraz dzieci z zastosowaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) oraz zalecenia praktyczne ich użycia. Ponadto podano też zasady, jakimi należy się kierować przy rozmieszczaniu AED w budynkach szkół i instytucji badawczych. W treści uwzględniono "Wytyczne ERC 2015".
 • Zmiany w przepisach (30)
  Kursy z zakresu przewozu towarów; Raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku; Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przetwórstwa rybnego
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  Czy praca na zwolnieniu lekarskim jest zabroniona? Czy w 2016 r. można jeszcze dostać zwolnienie "papierowe", tak jak to było dotychczas?
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Użyteczność grzybów w produkcji materiałów elektrochemicznych; Programy motywujące mogą szkodzić, zamiast pomagać; Zamiast sygnalizacji świetlnej - system komunikowania się pojazdów; Czy rezygnować z glutenu? Roboty zabiorą nam pracę...; Grypa czy przeziębienie? Niemcy żyją coraz dłużej