• Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Prawdziwy bohater nosi maskę” (II strona okładki)
 • Aktualności z kraju (2)
 • 6 innowacji w medycynie w 2020 roku, które mogą zmienić przyszłość (3)
  • Drony transportujące produkty medyczne między placówkami ochrony zdrowia
  • Pierwszy w historii test do wykrywania choroby Alzheimera
  • Zdalna kontrola rozruszników serca
  • Implantologia eliminuje ryzyko
  • Nowatorska metoda leczenia urazów więzadeł krzyżowych
 • Multimedia wspomagają walkę z epidemią koronawirusa (6)
  Minął już rok naszego życia w cieniu epidemii COVID-19 i chociaż rozpoczęły się masowe szczepienia, to wirus jeszcze nie ustępuje i w zasadzie epidemia mogłaby się nazywań COVID-19-20. Dlatego też nie ustają działania na rzecz walki z nią, żeby nie zamieniła się w COVID-21. Niezwykle pomocne są w tym media, zarówno tradycyjne, jak i elektroniczne.
 • Gospodarka platform internetowych a bhp (10)
  W artykule omówiono część tej gospodarki, obejmującą platformy pośredniczące w odpłatnym świadczeniu usług. Wyodrębniono właściwości gospodarki platform internetowych, które wywierają wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy osób świadczących usługi. Stwierdzono, że sposób organizacji pracy w gospodarce platform internetowych wpływa negatywnie na poziom bhp, powodując powstanie nowych zagrożeń bądź powiększając ryzyko związane z istniejącymi. Postuluje się kontynuowanie i pogłębianie badań dotyczących bhp w gospodarce platform internetowych celem zidentyfikowania źródeł zagrożeń i opracowania środków profilaktycznych w postaci rozwiązań prawnych i organizacyjnych.
 • Samobójstwa polskich marynarzy jako jedna z przyczyn zgonów na statkach morskich – opisy przypadków i czyny pokrewne (2) (15)
  Druga część artykułu skupia się na analizie popełnionych samobójstw, w tym samounicestwień związanych z morzem osób, które odebrały sobie życie na lądzie. Ponadto autor zwraca uwagę na samobójstwa pozorowane (najczęściej zabójstwa) i desperackie skoki marynarzy za burtę niebędące samobójstwami choć mogące je przypominać, samobójstwa prima facie. Tekst kończy się podsumowaniem, w którym autor formułuje wnioski. Jednym z nich jest postulat objęcia marynarzy badaniami suicydologicznymi, jakim poddano policjantów i uznania ludzi morza za grupę zawodową zagrożoną samobójstwami w stopniu nie mniejszym niż stróże prawa.
 • Wpływ węzłów na parametry mechaniczne lin stosowanych w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości (20)
  W artykule zaprezentowano badania lin włókienniczych o różnej konstrukcji w zakresie zdolności zaciskania węzłów. Parametr K, wyznaczony w tych badaniach odnosi się do pewności zawiązania węzła na linie włókienniczej, tzn. uniemożliwienia samoczynnego luzowania. Przedstawiono badania dynamiczne zachowania lin włókienniczych zakończonych pętlami z trzema typami węzłów. Uzyskane wyniki pokazały, że zakończenia w postaci pętli z węzłem pochłaniają istotnie więcej energii kinetycznej niż prosty odcinek liny włókienniczej podczas powstrzymywania spadania z wysokości. Zaprezentowano również badania wpływu węzłów na siłę zrywającą lin włókienniczych. Wyniki wskazują, że pętla z węzłem może mieć siłę zrywającą, np. o 50% mniejszą niż prosty odcinek liny, na którym została utworzona.
 • 97 posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (24)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • O wynagrodzeniach na forum Rady Ochrony Pracy (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  • Substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
  • Instytucje upoważnione do wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – nowe rozporządzenie
  • Kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Czy tzw. okresy zatrudnienia – ubezpieczenia mogą być uznane przez sąd?
  • Jakie są zasady waloryzacji emerytur w 2021 roku?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment