BHP w Firmie 2021/245

 • Temat numeru: Bezpieczeństwo oraz ergonomia komputerowych stanowisk pracy – rola służby bhp, sip i Państwowej Inspekcji Pracy
  Stanowiska pracy, na których korzysta się z monitorów ekranowych, powinny być zorganizowane z uwzględnieniem przepisów bhp oraz zasad ergonomii. Nie ma przy tym znaczenia miejsce, w którym praca jest wykonywana. Szczególna rola w zakresie właściwej organizacji stanowiska pracy przypada pracodawcy oraz podległej mu służbie bhp. W przypadku nieprawidłowości warto, aby zostały one wykazane przez społeczny nadzór nad warunkami pracy, zanim zwróci na nie uwagę inspektor PIP. Z artykułu dowiesz się m.in.: jaką rolę pełni służba bhp w organizacji komputerowych stanowisk pracy jaka powinna być rola społecznej inspekcji pracy w tym zakresie czy społeczna inspekcja pracy również powinna uczestniczyć w organizacji stanowisk komputerowych co może skontrolować Państwowa Inspekcja Pracy
 • Nowe przepisy w zakresie prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki
  19 września weszło w życie nowe rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii określające sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki. Jakie zmiany w przepisach wprowadza nowe rozporządzenie o prowadzeniu dzienników budowy, montażu i rozbiórki? Jak powinien wyglądać dziennik budowy, montażu lub rozbiórki według nowych przepisów?
 • Państwowa Inspekcja Pracy może skontrolować temperaturę w pomieszczeniach pracy
  Z artykułu dowiesz się m.in.: które przepisy regulują kwestię temperatury co w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewni odpowiedniej temperatury co dalej po kontroli PIP
 • Jak chronić pracowników przed zimnem
  Praca na otwartej przestrzeni w okresie jesienno-zimowym to dodatkowe obowiązki dla pracodawcy. To okres, w którym szczególnie należy zadbać o zdrowie pracowników, między innymi poprzez wyposażenie ich w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Warto także przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego w mikroklimacie zimnym dla pracowników pracujących zimą na dworze. Podpowiadamy, jak chronić pracownika przed zimnem. Z artykułu dowiesz się m.in.: jak dobierać odzież ochronną dla pracujących zimą na dworze co musi zapewnić pracodawca pracownikom pracującym w okresie zimowym na dworze jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w mikroklimacie zimnym
 • Wypalenie zawodowe – na czym polega ta choroba cywilizacyjna
  Wypalenie zawodowe jako zjawisko było badane przez wiele lat. W 2019 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że jest to „syndrom zawodowy związany z bezrobociem i zatrudnieniem”. Od 1 stycznia 2022 roku wypalenie zawodowe będzie wpisane do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Oznacza to oficjalne uznanie przypadłości za chorobę. Lekarze będą mogli z tego powodu wystawiać zwolnienia z pracy. Czym jest wypalenie zawodowe i jak sobie z nim radzić? Z artykułu dowiesz się m.in.: skąd u pracowników bierze się motywacja do pracy jak można pomóc pracownikowi, u którego widać symptomy wypalenia zawodowego, wyczerpania czy znudzenia pracy czy taki stan będzie zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracy
 • Jak przeprowadzić szkolenie okresowe bhp pracownika sprzątającego
  Sprzątanie przestrzeni biurowych różni się od zwykłego sprzątania w domu. Często zapominamy, że pracownicy sprzątający narażeni są na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych, które mają wpływ na ich bezpieczeństwo pracy. Od pracowników sprzątających wymaga się również wiedzy w zakresie używanych w pracy narzędzi, które różnią się od tych stosowanych przy sprzątaniu w domu, stosowanych środków chemicznych oraz technik sprzątania. Należy zadbać, aby w trakcie szkolenia pracownik zapoznał się ze wszystkimi wspomnianymi zagadnieniami. Podpowiadamy, jak przygotować skuteczne szkolenie dla tej grupy pracowników. Z artykułu dowiesz się m.in., jak: zorganizować szkolenie omówić zagrożenia na stanowisku pracy (czynniki niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe) omówić zagrożenie koronawirusem ręcznie przemieszczać towary postąpić w razie wypadku
 • Czy można zmniejszyć odległość między stanowiskami pracy
  Czy pracodawca może zmniejszyć odległość między pracownikami (1,5m) w przypadku zastosowania przesłon z pleksi na stanowiskach pracy?
 • Zmiana przepisów dotyczących wykonywania prac gazoniebezpiecznych
  Od 17 września 2021 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące liczby pracowników wykonujących prace gazoniebezpieczne. Co jest przyczyną zmian? Okazało się, że na skutek epidemii koronawirusa branża energetyczna borykała się z niedoborem kadry, która mogła wykonywać prace zaliczane do szczególnie niebezpiecznych. Z tego powodu konieczne było wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie bhp przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego. Sprawdź, co się zmieniło.
 • Czy małe budowy są bezpieczne – wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
  Pojedyncza deska zamiast podestu roboczego, brak balustrad ochronnych na rusztowaniach i wzdłuż krawędzi stropów, dekarze montujący strome dachy bez zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości – to najczęstsze uchybienia spośród licznych nieprawidłowości, jakich dopatrzyli się inspektorzy pracy podczas akcji „Kontrole na małych budowach”. Co wynika z przeprowadzonych kontroli?
 • L4 w związku z wypaleniem zawodowym – możliwe od 1 stycznia 2022 r.
  Od 1 stycznia 2022 r. pracownicy będą mogli korzystać ze zwolnień lekarskich, jeżeli lekarz zdiagnozuje u nich wypalenie zawodowe. Na jakiej podstawie?
 • Zmiana przepisów dotyczących środków ochrony indywidualnej
  Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy trafił do konsultacji. Z czego wynika potrzeba zmian i czego mają one dotyczyć?

BHP w firmie - cały wykaz