• Praca zdalna na gruncie nowych przepisów – zagadnienia, które budzą wątpliwości
  Okres epidemii COVID–19 spopularyzował wykonywanie pracy na odległość w ramach pracy zdalnej. Początkowa regulacja takiego rodzaju pracy, znajdująca się poza źródłami prawa pracy – w zakresie praktycznego stosowania – była więcej niż problematyczna. Nowe regulacje tej materii zawiera ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do Kodeksu pracy przepisy dotyczące pracy zdalnej. Mimo znacznego ich uszczegółowienia w stosunku do wcześniejszych przepisów nie wszystkie wprowadzane do kodeksu zasady są czytelne. Ma to istotne znaczenie, tym bardziej że wybrane kwestie dotyczące pracy zdalnej zgodnie z zapowiedzią Głównego Inspektora Pracy będą weryfikowane przez inspektorów PIP.
 • Nowy wzór książki operatora – jakie zmiany
  Dnia 14 lutego, z mocą wsteczną od 1 stycznia 2023 r., weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ministra gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych wprowadzające m.in. nowy wzór książki operatora. Sprawdź, co się zmieniło.
 • Dyrektywa Work life balance w Kodeksie pracy
  Na początku lutego 2023 roku Sejm przyjął kolejny projekt zmian w Kodeksie pracy. Tym razem jego celem jest wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz tzw. rodzicielskiej. Co ma się zmienić w najbliższym czasie?
 • Badanie trzeźwości pracownika – procedura w 9 krokach
  Nowe przepisy Kodeksu pracy regulujące kwestię wykonywania badań trzeźwości pracowników obowiązują od 21 lutego 2023 r. Załóżmy, że pracodawca wprowadził już w swoich przepisach wewnątrzzakładowych możliwość prowadzenia takich badań. Jak jednak przeprowadzić je w praktyce? Jak – krok po kroku – zakładowe badanie trzeźwości powinno przebiegać?
 • Szkolenie okresowe bhp policjanta – o czym musisz pamiętać
  Odpowiednio zrealizowane szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko wskazuje zagrożenia, ale przypomina o sposobach ich minimalizacji, a także pokazuje metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących. Wpływa też na poprawę bezpieczeństwa wykonywanej pracy. O czym nie wolno zapomnieć podczas szkolenia okresowego bhp policjanta?
 • Sprawdź, jak prawidłowo dobrać środki ochrony indywidualnej dróg oddechowych
  Obowiązkiem pracodawcy jest taka organizacja stanowiska pracy, by nie występowały na nim czynniki szkodliwe lub ich stężenie było jak najniższe. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Gdy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą innych środków, należy stosować środki ochrony indywidualnej. Jak odpowiednio dobrać środki ochrony indywidualnej, gdy pracownik jest narażony na wdychanie szkodliwych substancji, np. gazów czy pyłów? Właściwy dobór ŚOI nie zawsze jest prostym zadaniem – w tym artykule znajdziesz niezbędne wskazówki, jak dokonać prawidłowego wyboru.
 • Co ze szkoleniem bhp dla członka zarządu i prokurenta spółki
  W firmie organizujemy szkolenia okresowe bhp dla naszych pracowników. Czy członek zarządu oraz prokurent (osoby upoważnione do reprezentacji spółki zgodnie z KRS) powinni ukończyć szkolenie dla pracodawców w zewnętrznej firmie szkoleniowej? Mam wątpliwości, czy prokurent też powinien być traktowany jako pracodawca.
 • Bhp przy używaniu urządzeń mikrofalowych – które przepisy stosować
  Proszę o podstawę prawną w sprawie bhp przy używaniu urządzeń mikrofalowych. Wcześniej tę kwestię regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z 20 października 1961 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy używaniu urządzeń mikrofalowych, ale zostało uchylone. Proszę o informację, jaki przepis jest aktualny, na który można się powołać.
 • Czy można ograniczyć korzystanie z telefonu na stanowisku pracy
  Czy można wprowadzić zakaz ograniczający korzystanie z telefonów na danym stanowisku w pracy (np. w instrukcji stanowiskowej obsługi maszyny/urządzenia)?
 • Badania lekarskie pracowników – co się zmieniło
  Weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Wprowadzenie zmian wynika m.in. z faktu, że część instytucji, o których w nim mowa, już nie istnieje. Tym samym przepisy rozporządzenia są już w tym zakresie nieaktualne. Wzór skierowania na badania lekarskie został też uaktualniony w objaśnieniach.

BHP w firmie - cały wykaz