• Nowa strona internetowa Stowarzyszenia (2-3)
 • Z życia Stowarzyszenia (4)
 • Ciekawe wydarzenia (6)
  • Nowe władze Międzynarodowego Stowarzyszenia Inspekcji Pracy (IALI) (6)
  • Konferencja „Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca” (6)
  • Przedstawiciele PIP i SOP na 30 rocznicy utworzenia NSZZ „Solidarność”-80 (6)
  • Radomskie „Spotkanie z historią BHP” (7)
  • Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027 (8)
  • Działania Unii Europejskiej w zakresie chorób zawodowych (16)
  • Koszty urazów, chorób i zgonów związanych z pracą (17)
  • Wpływ COVID-19 na podział dochodów z pracy (17)
  • Propozycje zmian przepisów dotyczących Państwowej Inspekcji Pracy (18)
  • Szersze spektrum zmian w „autorskiej” koncepcji nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (20)
  • Możliwość ważnych zmian w sprawie Społecznej Inspekcji Pracy (21)
  • Społeczni inspektorzy pracy a dyrektywa o sygnalistach (22)
  • Wchodzi w życie duża nowelizacja Prawa energetycznego (24)
  • Porozumienie o współpracy PSP i PSE (24)
  • Czas na implementację w sprawie nadzoru rynku (25)
  • Będą wymagania dla obsługujących maszyny i urządzenia zagrażające życiu (25)

Informator Ochrony Pracy - kwartalnik - cały wykaz