Informator Ochrony Pracy - kwartalnik 2014/02


 • Idzie kominiarz po drabinie (2)
  Drabiny dla dekarza
 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy (3)
 • Uchwały i wnioski (7)
 • SOP do Premiera (8)
  odpowiedź Ministra Prac w sprawie wypadkowości pracowniczej
 • 95-lecie PIP (10)
  Odznaczenia państwowe dla pracowników PIP
 • Aktywność zawodowa 50+ (13)
 • Twoje pytanie - nasza odpowiedź (14)
 • Rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych (15)
 • Zmiana kwot jednorazowych odszkodowań (17)
 • Nowe przepisy (18)
 • Jak długo trwa "nagłość" zdarzenia (19)
 • Służba bhp w wojsku (20)
 • Unieszkodliwienie odpadów zakaźnych (21)
 • Dialog społeczny (21)
 • Słowniczek inspektora bhp: T (22)