Kwartalnik Stowarzyszenia Ochrony Pracy, kwiecień-maj-czerwiec 2016

 • VII Ogólnopolski Kongres Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (2)
 • Zwyczajne, walne zebranie członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy (3)
 • Nowe przepisy (6)
 • Prawo pracy - ilość kosztem jakości (8)
 • Administracja państwowa i obywatele (9)
 • Zmiana wysokości kwot jednorazowych odszkodowań (9)
 • Raport bezpieczeństwa zakładu o dużym ryzyku (10)
 • Zaliczenie zakładu do kategorii zwiększonego ryzyka (11)
 • Nowa wersja normy PN ISO 14001 (14)
 • Społeczna Inspekcja Pracy w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej (14)
 • Niezgodność zapisu zeznań poszkodowanego ze stanem faktycznym (15)
 • Podziękowania i życzenia (16)
 • Badanie wypadków w transporcie kolejowym (18)
 • Dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników (19)
 • Bydgoskie Targi BHP w Budownictwie BHP-BUD 2016 (20)
 • Posłowie przyjęli program PIP na lata 2016-2018 (21)
 • Słowniczek inspektora bhp: Z (22)

Komentarze obsługiwane przez CComment