Lekarz Medycyny Pracy 2020/08

 • Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 wpisano do wykazu chorób zawodowych (1)
  Wirusa SARS-CoV-2 uznano za chorobę zawodową, jeżeli spowodowało ją działanie czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo przyczynił się do tego sposób wykonywania pracy. Przy tej okazji należy szerzej spojrzeć na problem niedoszacowania liczby chorób zawodowych w Polsce.
 • Czy brucelozę u lekarza weterynarii uznano za chorobę zawodową (4)
  Czy w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku lekarza weterynarii można mówić o rozpoznaniu choroby zawodowej – zakażenia brucelozą – gdy oprócz dolegliwości ze strony kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego i objawów rwy kulszowej, nie przejawia on typowych dla brucelozy dolegliwości? Jakie znaczenie dla rozpoznania tej choroby zawodowej mają badania serologiczne?
 • Co lekarz medycyny pracy wpisuje do tzw. książeczki sanepidowskiej (6)
  Do książeczki badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, tzw. książeczki sanepidowskiej, lekarz wpisywał wykonane badania laboratoryjne do celów sanitarno-epidemiologicznych i treść wydanego orzeczenia. Przepisy w tym zakresie uchyliła jednak w 2008 roku ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Jak to wygląda teraz?
 • Jaka jest rola lekarza medycyny pracy jako członka komisji bhp (7)
  Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami wchodzi w skład komisji bhp, które obowiązkowo muszą powołać pracodawcy zatrudniający powyżej 250 pracowników. W celu uniknięcia sytuacji spornych z pracodawcą, u którego funkcjonuje taka komisja, przedstawiamy kluczowe kwestie związane z działalnością komisji bhp i rolą lekarza w tym organie doradczym.
 • Jak przetwarzać dane w przychodzi medycyny pracy w związku z COVID-19 (10)
  Placówki medyczne to miejsca, gdzie pacjenci najczęściej mogą być narażeni na kontakt z koronawirusem. Niezależnie od rozwoju pandemii, jej wyciszenia tudzież ewentualnej drugiej fali, każdy administrator danych osobowych musi zadbać o bezpieczeństwo ochrony danych. jak spełnić ten obowiązek w przychodniach medycyny pracy?
 • Rejestracja w przychodni medycyny pracy – jak ją zorganizować w dobie epidemii (12)
  Okres pandemii rodzi trudności nie tylko dla personelu medycznego, ale także dla całej przychodni, ze względu na konieczność wprowadzenia licznych zmian organizacyjnych. Jedną z nich są wyłącznie telefoniczne zapisy do lekarzy. Jak zorganizować pracę?
 • Czy przesłanka czasowa będzie wzięta pod uwagę przy rozpoznaniu choroby zawodowej (14)
  Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
 • Identyfikacja stresu zawodowego – lista kontrolna (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz