•  Aktualności
  • Rozdzielono szkolenia od egzaminów dla kandydatów na maszynistów (1)
   Nowe rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty weszło wżycie 1 stycznia 2023 r. Przewiduje ono złagodzone w stosunku do obecnie obowiązujących wymagania zdrowotne fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności.
 • Poradnia medycyny pracy
  • Badanie psychologiczne osób ubiegających się o licencję detektywa (4)
   Badanie psychologiczne osób ubiegających się o licencję detektywa wpisuje się w badania na broń. Choć detektywi nie muszą mieć broni, ich grupa zawodowa podlega pod ustawę o broni. Stąd takie badanie będzie bardzo podobne do badań osób starających się o pozwolenie na broń, a psycholog badający musi mieć odpowiednie uprawnienia.
  • Jakie orzeczenia mogą być wydane po badaniu profilaktycznym pracownika (7)
   Badanie profilaktyczne pracownika do celów określonych w Kodeksie pracy kończy się wydaniem odpowiedniego orzeczenia przez lekarza medycyny pracy przeprowadzającego to badanie. Jakie mogą być typy takich orzeczeń i w jakich sytuacjach znajdują zastosowanie poszczególne ich rodzaje?
 • Komentarze prawne
  • Udział lekarza medycyny pracy w ocenie ryzyka zawodowego pracy zdalnej – wybrane zagadnienia (10)
   Rok 2023 wiąże się z istotnymi zmianami w zakresie organizacji pracy na odległość. W miejsce telepracy w Kodeksie pracy pojawia się praca zdalna, która uwzględniając nowe regulacje, będzie stanowiła wyzwanie zarówno dla pracodawcy, jak i współpracujących jednostek służby medycyny pracy. Sprawdź, co będzie nowym obowiązkiem.
  • Lekarze nie mogą reklamować produktów medycznych – ważne zmiany od 1 stycznia 2023 r. (13)
   Lekarz, farmaceuta lub inna osoba, która na potrzeby promocyjne stwarza pozory wykonywania zawodu medycznego, od 1 stycznia 2023 r. nie może reklamować wyrobów medycznych. To przepis, o którym powinni wiedzieć również lekarze medycyny pracy.
  • Obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej (14)
 • Formularze
  • Orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty albo zachowania jej ważności (15)
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz