•  Aktualności
  • Zniesienie badań przeprowadzanych przez myśliwych mających pozwolenie na broń (1)
   W 2018 roku wprowadzono zmianę w przepisach zobowiązującą osoby mające pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich do przedstawienia policji, w terminie 5 lat od  zmiany przepisów, stosownego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. Ostatnia nowelizacja przepisów znosi jednak ten obowiązek.
 • Poradnia medycyny pracy
  • Jak dobrze jesteśmy w stanie ocenić zdrowie psychiczne pracownika (3)
   Współcześnie coraz częściej zwraca się uwagę na ważność zdrowia psychicznego. Podczas badań z zakresu medycyny pracy sprawdza się, czy dana osoba może wykonywać zadania na danym stanowisku. Czy jednak zawsze uda się wychwycić w badaniu takie kwestie jak work-life balance, nadmierny perfekcjonizm czy ukryta depresja?
  • Uzależnienie pracowników od alkoholu – problem w praktyce lekarza medycyny pracy (5)
   Alkohol jest w naszym kraju zdecydowanie najczęściej używanym środkiem psychoaktywnym i stanowi największy problem w codziennej praktyce orzeczniczej. Według niektórych autorów ponad 10% populacji Polski ma problem alkoholowy, a ok. 800 tys. osób jest uzależnionych. Podejrzenie istnienia takiego zaburzenia u badanego pracownika stanowi często istotny problem dla lekarza medycyny pracy. Na co powinien on zwracać uwagę w takich przypadkach?
 • Komentarze prawne
  • Okresowe badania profilaktyczne – obowiązki lekarzy medycyny pracy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (8)
   Jeżeli rozporządzenie w sprawie odwołania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego wejdzie w życie 1 lipca 2023 r., powrócą obowiązki związane z zawieszonymi do tej pory okresowymi badaniami lekarskimi. Sprawdź, jak się przygotować do wznowienia tego obowiązku.
  • Orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych a badanie przyczyny choroby zawodowej udokumentowanej w przeszłości (12)
   W procesie orzekania o chorobie zawodowej czasami konieczne jest odwołanie się do stanowisk byłych konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny pracy. Dowiedz się, jakie to ma znaczenie dla orzekania i poznaj inne przepisy dotyczące tego zagadnienia.
 • Formularze
  • Instrukcja, jak wypełnić skierowanie na badania lekarskie (wstępne/okresowe/kontrolne) (15)
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz