• Poradnia medycyny pracy
  • Działalność gospodarcza i umowy cywilnoprawne a badania profilaktyczne (1)
   Forma zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych (kontraktów) stała się ostatnio bardzo popularna, zwłaszcza w ochronie zdrowia. Pozwala na elastyczniejszą organizację pracy w sytuacji niedoborów kadrowych ze względu na możliwość omijania norm prawa pracy. Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące pracę na rzecz innego podmiotu na podstawie umowy cywilnoprawnej, podlegają obowiązkowi wykonywania badań profilaktycznych?
  • Badanie psychologiczne kuratora: jak je przeprowadzić (5)
   Kuratorzy, tak samo jak sędziowie i prokuratorzy, są zobligowani do otrzymania zaświadczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu przed rozpoczęciem pracy. Przypominamy najważniejsze zasady wystawiania tych zaświadczeń.
 • Komentarze prawne
  • Zakładowa pierwsza pomoc – uzgodnienia i nadzór lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami (7)
   Zakładowy system udzielania pierwszej pomocy powinien być zorganizowany w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Przepisy nie odpowiadają na mogące się pojawić wątpliwości praktyczne w zakresie relacji lekarz służby medycyny pracy – pracodawca, z którym podstawowa jednostka służby medycyny pracy ma podpisaną umowę. Sprawdź, jak zorganizować zakładową pierwszą pomoc.
  • Czym może skutkować brak odczynów i badań diagnostycznych niewykonanych przez Instytut Medycyny Pracy (11)
   W jednej ze spraw prowadzonych przez NSA sąd stwierdził, że Instytut Medycyny Pracy nie wykonał jednego z odczynów oraz podstawowych badań diagnostycznych. Oznaczało to, że instytut nie skorzystał z wszelkich dostępnych metod badawczych, a inspektor sanitarny poprosił o wyjaśnienie, dlaczego nie przeprowadzono takich badań w celu stwierdzenia lub wykluczenia choroby zawodowej. Jak postąpić w takich sytuacjach?
  • Rejestracja w przychodni za pomocą aplikacji mObywatel już możliwa (14)
   Aplikację mObywatel oficjalnie uznano za trzeci dokument tożsamości, obok dowodu osobistego i paszportu. Oznacza to, że będzie ważnym środkiem identyfikacji we wszystkich sytuacjach, gdzie wymagany jest dowód tożsamości. Ta zmiana umożliwi również pacjentom korzystanie z aplikacji podczas rejestracji w przychodniach i szpitalach.
 • Formularze
  • Co powinno się znaleźć w Skierowaniu na badanie lekarskie nauczyciela w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (15)
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz