• Poradnia medycyny pracy
  • Badanie psychologiczne pracownika lotniska (1)
   Praca na lotnisku jest trudna, pracownicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo pasażerów, którzy pochodzą z różnych krajów, mogą być pod wpływem alkoholu lub bardzo zestresowani. Stąd pracownik lotniska jest traktowany jak kwalifikowany pracownik ochrony i badający go psycholog musi mieć uprawnienia do badania osób posługujących się bronią.
  • Przepadek kliniczny ostrej krzemicy pochodzenia zawodowego wymagającej przeszczepu płuca (4)
   Pylice płuc są zwykle chorobami przewlekłymi rozwijającymi się podstępnie. Poznaj ciekawy przypadek pylicy krzemowej o przebiegu ostrym, rozpoznanej u młodego pracownika po krótkiej ekspozycji, która stała się przyczyną zakwalifikowania do przeszczepu płuca.
 • Komentarze prawne
  • Orzeczenia stwierdzająca przeciwwskazania do dysponowania bronią – zmiany w procedurze odwoławczej (7)
   Uproszczono procedurę odwołań od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, które są wydawane w toku postępowania o wydanie pozwolenia na broń. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o broni i amunicji odwołanie można wnosić do dowolnego, wybranego upoważnionego lekarza albo do upoważnionego psychologa, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie.
  • Rola lekarza medycyny pracy przy ustalaniu grup pracowników objętych zakładową kontrolą trzeźwości (11)
   Lekarz medycyny pracy pełni względem podmiotu, z którym podstawowa jednostka służby medycyny pracy ma podpisaną umowę, szeroko rozumianą funkcję doradczą. Nie inaczej jest w przypadku wprowadzenia zakładowych zasad weryfikacji gotowości do pracy – w zakresie trzeźwości oraz stosowania substancji działających podobnie do alkoholu. W takich przypadkach kluczową sprawą jest właściwe i obiektywne określenie grupy lub grup pracowników, które będą podlegały zakładowym kontrolom.
 • Formularze
  • Co powinno się znaleźć w orzeczeniu lekarskim o niezdolności do pracy dla pracowników poddanych określonym narażeniom (15)
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz