• Komentarze prawne
  • EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) i dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej – jak zarządzać informacjami (1)
   Wielu pracowników wciąż nie wie, jaka jest różnica między elektroniczną dokumentacją medyczną a dokumentacją medyczną w postaci elektronicznej. Przyczyną są nie tylko stare przyzwyczajenia, lecz także problemy prawne związane z powszechnym prowadzeniem EDM. Jakie są różnice między tymi formami dokumentacji medycznej?
  • Bezpieczeństwo dokumentacji medycznej: czy szyfrowanie załączników w wiadomościach e-mail jest konieczne (4)
   Nie można bagatelizować problemu, jakim jest bezpieczeństwo informacji przekazywanych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym elektronicznej skrzynki pocztowej. Za pomocą poczty elektronicznej są bowiem przekazywane wyniki badań, całe historie choroby czy opisy konsultacji. Sprawdź, czy masz obowiązek szyfrowania załączników w poczcie elektronicznej.
  • Definiowanie wymagań dla oprogramowania do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – kluczowe aspekty (6)
   Wybór oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji i obiegu dokumentów jest niezwykle istotny nie tylko ze względu na bezpieczeństwo danych, lecz także na intuicyjność, która będzie mieć wpływ na jakość pracy z systemem. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, przystępując do tej inwestycji.
  • Bezpieczne przechowywanie i zabezpieczanie elektronicznej dokumentacji medycznej (8)
   Warto zwrócić uwagę na obowiązek przechowywania i zabezpieczania dokumentacji medycznej, którą obecnie prowadzi się w formie elektronicznej. W tym kontekście pojawiają się nowe wyzwania, w tym ryzyko dostępu do niej przez osoby nieuprawnione. Jakie są regulacje dotyczące wymagań dla systemów teleinformatycznych do tworzenia dokumentacji medycznej?
  • Jakie zasady bezpieczeństwa danych osobowych wdrożyć w EDM (10)
   Stosowanie domyślnych ustawień ochrony prywatności w systemie informatycznym przeznaczonym do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz ograniczenie przetwarzania danych wyłącznie do celów, dla których je zebrano, to jedynie przykładowe obowiązki placówki medycznej wynikające z przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO). Sprawdź, jak wywiązać się z tych zadań.
  • Przestrzeganie zasad cyberbezpieczeństwa: kluczowe wytyczne i obowiązki (12)
   W placówkach medycznych trzeba wdrożyć procedury przetwarzania danych znajdujących się w dokumentacji medycznej pacjentów. Stopień ich zaawansowania zależy od poziomu zorganizowania danej placówki. Inne zasady będą odpowiednie dla indywidualnej praktyki lekarskiej, inne dla prywatnego szpitala.
 • Formularze
  • Wdrożenie systemu do prowadzenia dokumentacji medycznej dla placówek medycznych – przegląd korzyści (15)
  • Zasady wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) między placówkami medycznymi (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz