• Poradnia medycyny pracy
  • Zaburzenia układu równowagi w praktyce lekarza medycyny pracy (1)
   Zawroty głowy są często występującym objawem, który może być związany z dysfunkcją układu równowagi. Jakie są zasady orzekania o zdolności do pracy u pacjentów z takimi zaburzeniami?
  • Work-life balance, czyli o równowadze między życiem rodzinnym a zawodowym (5)
   Życie wielu dorosłych osób jest podzielone na dwa ważne obszary – pracę i rodzinę. Podczas badań pracowników zawsze w wywiadzie dopytujemy o stan cywilny, posiadanie dzieci – ale czy zastanawiamy się po co? Jak sytuacja rodzinna może wpływać na funkcjonowanie pracownika?
 • Komentarze prawne
  • Badania profilaktyczne pracownika posługującego się bronią (7)
   Każdy pracownik, niezależnie od zakresu obowiązków oraz tego, czy podczas ich realizacji posługuje się komputerem, czy bronią palną, musi mieć właściwy stan zdrowia umożliwiający bezpieczne wykonywanie pracy. Oznacza to, że obowiązkiem pracodawców jest zapewnianie profilaktycznych badań lekarskich, które stanowią swoisty monitoring stanu zdrowia przyjmowanych do pracy oraz osób już zatrudnionych.
  • Orzekanie na potrzeby stwierdzenia zespołu wibracyjnego a wyniki badań pacjenta z innych placówek medycznych (9)
   Stosowanie do przepisów właściwymi do orzekania o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej rozpoznania mogą być wyłącznie określone jednostki orzecznicze. Sprawdź, czy badania oraz wydane na podstawie diagnozy innych placówek medycznych mogą być przydatne w wydaniu orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej, jeśli przemawiają na korzyść badanego?
  • Zatwierdzono Kodeks postępowania RODO dla sektora ochrony zdrowia (12)
   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) zatwierdził „Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia” przygotowany przez Polską Federację Szpitali. Jak czytamy na stronie UODO, jest to pierwszy w Europie kodeks, który obejmuje swym zakresem podmioty publiczne i prywatne z sektora medycznego.
 • Formularze
  • Jak wypełnić Kartę oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (14)
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz