• Temat numeru
  • Uzupełnienie oraz aktualizacja regulacji wewnątrzzakładowych po nowelizacjach Kodeksu pracy
 • O tym musisz wiedzieć
  • Od 17 maja 2023 r. obowiązują zmiany w dokumentacji pracowniczej (4)
  • Jaką umowę zastosować w przypadku pracownika, który zakończy po nowelizacji Kodeksu pracy okres próbny rozpoczęty przed zmianą przepisów (8)
  • Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej pracownikowi „uprzywilejowanemu” (11)
  • Od 23 maja 2023 r. obowiązują zmiany w świadectwach pracy (18)
  • Od 1 lipca 2023 r. kolejna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w tym roku (21)
  • Pracodawcę obowiązują nowe wzory niektórych informacji składanych do PFRON (24)
  • Jak rozliczyć dopłatę do wypoczynku sfinansowaną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i środków bieżących pracodawcy (26)
 • Odpowiedzi na pytania kadrowych
  • Jak w warunkach zatrudnienia wskazać zasady, według których pracownik powinien się poruszać między kilkoma miejscami pracy (29)
  • Czy pracodawca powinien sam naliczyć odsetki od nieterminowo wypłaconej odprawy emerytalnej (29)

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - cały wykaz