Monitor Prawa Pracy 2013/12

 • Aktualności
  • Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy - sprawozdanie z konferencji
  • Obowiązek wypłaty wynagrodzenia za wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych a wypłata premii
  • Umowa "kryzysowa" na czas określony
  • Kolejna umowa na okres próbny z tym samym pracodawcą
  • Informacja o zmianie rozkładu czasu pracy
  • Warto wiedzieć
  • Akty prawne uchwalone
 • Artykuły
  • Nieważność postępowania
  • Urlop dla poratowania zdrowia
  • Umowa o samozatrudnieniu
  • "Złagodzenie" rygorów prawa ubezpieczeń społecznych
  • Przyczyny rozwiązania umowy o pracę
  • Związki zawodowe i inne formy przedstawicielstwa pracowniczego
  • Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
  • Przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy - powrót do znanych instrumentów antykryzysowych
  • O "nowych" zasadach wydawania świadectw pracy raz jeszcze
  • Normatywny charakter porozumień zbiorowych zawartych w związku z rokowaniami, mediacją i strajkiem na tle ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
  • Delegowanie pracowników