Monitor Prawa Pracy 2016/06

 • Aktualności
  • Zasady określenia przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę jednemu z pracowników zatrudnionych na analogicznych stanowiskach pracy
  • Szkalowanie pracodawcy a zasadność przywrócenia do pracy
  • Uprzedzenie o zamiarze rozwiązania a groźba bezprawna
  • Zmiany w przepisach
  • Projekty zmian aktów prawnych
 • Artykuły
  • Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika
  • Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny
  • Jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w świetle art. 36 KP
  • Kilka uwag dotyczących wolności związkowych w kontekście orzeczenie TK 5/15 z 17.11.2015 r.
  • Refleksje o zakresie prawa koalicji w projekcie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych
  • Praca w szczególnych warunkach
  • Prawo do renty rodzinnej
  • Wynagrodzenie za okres nieświadczenia pracy
  • Administracyjny charakter orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy a prawa i obowiązki stron stosunku pracy
  • Swoboda wyboru prawnika przez ubezpieczonego pracownika
  • Zasiłek dla bezrobotnych
  • Recenzja: K.W. Baran (red.), system prawa pracy. T. 6. Procesowe prawo pracy, Warszawa 2016