Monitor Prawa Pracy 2020/05

 • Aktualności
  • Zmiany w prawie
  • Rządowe projekty rozporządzeń dotyczących wydłużenia okresu zasiłkowego
  • Świadczenie pracy poza zakładem pracy w ramach telepracy lub pracy zdalnej
  • Odpowiedzialność pracownika za wypadek przy wykonywaniu pracy niezgodnie z poleceniem
 • Artykuły
  • Sfera zatrudnienia w działaniach antykryzysowych. Wybrane zagadnienia
  • Czas pracy w sektorach krytycznych w dobie COVID-19
  • Przeliczenie emerytury powszechnej kobiet z rocznika 1953
  • Bezwzględny zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia za pracę
  • Urlop rodzicielski jako okres (nie)zaliczany do wymiaru urlopu wypoczynkowego
  • Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy i chronienia jego mienia. Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika
  • Wypowiedzenie zmieniające (art. 42 § 1 – 3 KP) a powierzenie innej pracy (art. 42 § 4 KP)
  • Spełnienie przesłanek do nabycia prawa do renty w razie zmian stanu prawnego
  • Zasiłki dla bezrobotnych

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz