Monitor Prawniczy 2011/08

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (402)
  • Aktualności europejskie (404)
 • Opinie
  • Zmiany dotyczące treści wierzytelności hipotecznej po nowelizacji (407)
  • Upadłość spółdzielni mieszkaniowej - przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu (domu) - cz. II (414)
  • Umowa o nadzór inwestorski (423)
 • Forum
  • Inicjatywa polskiego ustawodawcy dotycząca prawa koncernowego (436)
 • Orzecznictwo
  • SN 21.7.2010 - III CZP 47/10 powództwo opozycyjne - podstawy (439)
  • SN 22.6.2010 - IV CSK 359/09 pojęcie utworu - jednostka słowna (441)
  • SN 15.1.2010 - I CSK 355/09 przeniesienie posiadania - wydanie rzeczy (446)
 • Glosa
  • Wartość ekonomiczna obligacji wyemitowanych przed wybuchem II wojny światowej (448)
 • Praktyka
  • Odpowiedzialność przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż wysyłkową za zagubienie przesyłki (453)