• Aktualności
  • Odrzucenie zażalenia w postępowaniu egzekucyjnym
  • Zmiana terminu upadku zabezpieczenia
  • Termin przedawnienia odnowionego obowiązku podatkowego z tytułu nabycia spadku
  • Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym jako dzieło
  • Transakcja handlowa
  • Etykietowanie środków spożywczych
  • Dyscyplinarne postępowania wobec adwokata
 • Artykuły
  • O nierównowadze w systemie prawa o niewypłacalności: demotywatory restrukturyzacji
  • Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
  • Delegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu – zagadnienia wybrane
  • Miejsce zwykłego pobytu (zmarłego) jako łącznik kolizyjny w sprawach spadkowych
  • „Oczywistość” niespełniania przesłanek ochrony jako przyczyna odmowy rejestracji wzoru przemysłowego
  • Zabezpieczenie środka dowodowego – pierwsze wnioski z praktyki orzeczniczej

Monitor Prawniczy - cały wykaz