• Aktualności
  • Wznowienie postępowania przed SN po oddaleniu kasacji
  • Postępowanie dekretowe a postępowanie odszkodowawcze
  • Informacja o uprawnieniach budowlanych jako informacja publiczna
  • Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału
  • Zastosowanie środków tymczasowych w procesach frankowych
  • Odszkodowanie dla pasażerów w przypadku odwołania lotu
  • Przepisy covidowe a prawo do sprawiedliwego procesu
  • Legitymacja bierna w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej
 • Artykuły
  • Czy sądy powstrzymają Prezesa UOKiK? – o kontrowersjach wokół tziw. rekompensaty publicznej w orzecznictwie sądów powszechnych
  • Swoboda wypowiedzi religijnej w kontekście ubioru w instytucjach sądowych
  • Łączenie kar wykonanych na podstawie art. 91a Kodeksu karnego
  • Dokumentowanie czynności egzekucyjnych komornika po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych
  • Zarząd osiedlem domów – uwagi o potrzebie regulacji prawnej
  • Wymogi dotyczące przejrzystości algorytmicznego przetwarzania danych osobowych w świetle Aktu o usługach cyfrowych
  • Natura zobowiązania a niedozwolone postanowienia umowne

Monitor Prawniczy - cały wykaz