• Wpływ DORA na wybrane wymogi związane z outsourcingiem bankowym
  • Dopuszczalność dowodu prywatnego w procesie karnym
  • Prawa konsumenta po nowelizacji – charakterystyka, zmiany, znaczenie prawne
  • Zasądzenie kosztów procesu w następstwie wniesienia pozwu po umorzeniu postępowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym
  • Czy inwestor publiczny ponosi odpowiedzialność solidarną za roszczenia waloryzacyjne podwykonawców wynikające ze wzrostu cen materiałów i kosztów realizacji inwestycji?
  • Kryterium zwolnienia z podatku darowizny pieniężnej w kręgu najbliższej rodziny – glosa
  • Teoria salda czy dwóch kondykcji - glosa

Monitor Prawniczy - cały wykaz