• Aktualności
  • Termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
  • Prawa pacjenta
  • Wcześniejsza wymagalność kredytu
  • Odszkodowanie dla pasażera
 • Artykuły
  • Doręczenie w postępowaniu egzekucyjnym – zagadnienia wybrane
  • Problematyka zmian w oświadczeniach o poddaniu egzekucji w związku z ustawą antylichwiarską
  • Kurator ustanowiony dla osoby prawnej w procesie cywilnym. Uwagi na tle art. 69 KPC i art. 42 KC
  • Dyrektywa 93/13 w najnowszym orzecznictwie TSUE (skutki, wyłączenie ochrony, przedawnienie
  • Dochodzenie roszczeń z gwarancji bankowej (ubezpieczeniowej)
  • Zagadnienia przesyłowe – powrót do dyskusji – część II
  • Uzależnienie zapłaty całości należnego wykonawcy wynagrodzenia od warunku w rozumieniu art. 89 KC oraz uzależnienie wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia od dodatkowych świadczeń ubocznych w umowie o roboty budowlane
  • Czy 1,2 mld euro kary dla Meta (Facebooka) w wyniku wiążącej decyzji EROD jest uzasadnione?

Monitor Prawniczy - cały wykaz