Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2013/10

  • Problemy regulacji wynagrodzenia za pracę de lege ferende
 • Studia i opracowania
  • O pojęciu niesamodzielności w księdze XI niemieckiego kodeksu socjalnego - ubezpieczenie pielęgnacyjne
  • Labour Law Research Network Inaugural Conference
 • Wykładnia i praktyka
  • Wybrane problemy ograniczenia swobody koalicji w świetle prawa międzynarodowego i Konstytucji RP
  • Praca w handlu i usługach w niedziele i święta - problem nadal aktualny
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Język umowy o pracę
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Szczególna ochrona stosunku pracy działacza międzyzakładowej organizacji związkowej
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Świadectwo pracy
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Urlop wychowawczy
 • Nowe przepisy
 • Przegląd wydawnictw
  • Tomasz Duraj: Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach
 • Wskaźniki i składki ZUS