Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2017/05

  • Podporządkowanie jako kryterium różnicowania ochrony człowieka pracy
  • "The European Socjal Charter: challenges and opportunities. 25th anniversary of Polish membership of the Council of Europe". Conference co-organised by the Ombudsman of Poland and the Council of Europeó, Warsaw, 8 November 2016
  • Opening address by Refis Brillat, Head of the Department of the European Social Charter, Executive Secretary of the European Committee of Socjal Rights
 • Studia i opracowania
  • Pozbawienie mocy obowiązującej regulaminu wynagradzania - cz. 2
 • Wykładnia i praktyka
  • Prawa zastawnicze ustanowione w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy
  • Notatki służbowe w pracowniczych aktach osobowych
  • Prawo do renty rodzinnej po osobie, która pobierała świadczenie emerytalne bądź rentowe na podstawie błędnej decyzji organu rentowego
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Zakaz noszenia symboli religijnych jako forma dyskryminacji ze względu na wyznanie
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Należności kierowców transportu międzynarodowego na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadania służbowego a wyrok Trybunału Konstytucyjnego K 11/15 - najnowsze orzecznictwo
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Zakaz konkurencji
 • Nowe przepisy
 • W czasopismach (17)
 • Wskaźniki i składki ZUS