• Filozofia, nauka, jakość za granicą
  • Nowe wyzwania w zakresie standaryzacji kwalifikacji zawodowych (4)
  • Ewaluacja wdrażania modelu CAF (9)
  • Zarządzanie jakością informacji w przedsiębiorstwie (14)
  • Realizacja wymagania nadzoru nad dokumentami w jednostkach ochrony zdrowia (19)
  • Ocena jakości użytkowej oprogramowania biznesowego (21)
  • Wdrożenia SZJ w jednostkach inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności (25)
 • Q jakości życia
  • Jesienią zbieramy plony (32)
 • Felieton
  • Granice obciążenia psychicznego informacjami (33)
 • Z prasy zagranicznej
  • Rola obywateli w procesie doskonalenia jakości usług administracji publicznej - dwie perspektywy (34)
  • Co nowego w Klubie Polskie Forum ISO 9000 (35)
 • Jakość w praktyce
  • Jakość usług instytucji sektora publicznego (37)
  • Ocena dostawców w procesie zakupu dóbr i usług przemysłowych (48)
 • Varia
  • 14th QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS 2011 (52)