Problemy Jakości 2011/11

  • Komunikat sekretariatu konkursu Polskiej Nagrody Jakości (4)
  • Europejskie i polskie święto jakości (5)
 • Filozofia, nauka, jakość za granicą
  • Parametr jakości w programach edukacyjnych Unii Europejskiej (6)
  • Uwarunkowania i konsekwencje zarządzania ryzykiem w organizacji - ryzyko w projektach (12)
  • Zarządzanie ryzykiem w systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy - praktyczne rozwiązania (23)
  • Orientacja na redukcję ryzyka w wybranych znormalizowanych systemach zarządzania (28)
  • Zarządzanie ryzykiem w planowaniu badań w locie statku powietrznego (35)
 • Z prasy zagranicznej
  • Badanie opinii konsumentów na temat produktów pochodzących z Chin (40)
 • Felieton
  • Czas na kobiety (41)
  • Co nowego w Klubie Polskie Forum ISO 9000 (42)
 • Jakość w praktyce
  • E-foresight inżynierii powierzchni materiałów (45)
 • Varia
  • Maciej Urbaniak profesorem nauk ekonomicznych (50)
  • Recenzje (51)