• Temat numeru
  • Najważniejsze przepisy BHP na hali produkcyjnej (6)
   Zakłady produkcyjne są źródłem wielu zagrożeń. Znajdują się tam urządzenia i maszyny stanowiące realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pracowników. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osobom zatrudnionym.
 • Ocena ryzyka
  • Zagrożenia w pracy epidemiologa (12)
   Praca epidemiologa wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i wymaga niemałej odwagi. Przybliżamy zagrożenia, z jakimi na co dzień może mieć do czynienia epidemiolog i jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy w miejscu narażonym na szkodliwe czynniki biologiczne.
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Bezpieczeństwo na drogach transportowych w magazynie (18)
   Na określenie zasad bezpieczeństwa w magazynach wpływa nie tylko jego wielkość, rodzaj składowanego towaru czy wykorzystywany sprzęt, ale też poprawnie określone drogi transportowe i ścieżki dla pieszych. Jakimi przepisami należy kierować się przy organizowaniu dróg w magazynie?
  • Zagrożenia i zabezpieczenia w pracach na wysokości – część II (24)
   Czym należy się kierować przy wyborze indywidualnego sprzętu zabezpieczającego pracowników? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w drugiej części artykułu na temat bezpiecznej pracy na wysokości, a także jakie są skutki zagrożeń podczas prac budowlanych.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach leśnych (30)
   Praca w leśnictwie to praca wysokiego ryzyka. Mimo wykorzystywania urządzeń mechanicznych nadal wiele czynności jest wykonywanych ręcznie przy powszechnym użyciu pilarek łańcuchowych. Jak ograniczyć wypadkowość w tym sektorze gospodarki?
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Konstrukcja i dobór środków ochrony oczu i twarzy do zagrożeń chemicznych i pyłowych (36)
   W artykule omówiono konstrukcję oraz zasady doboru i znakowania środków ochrony oczu i twarzy, które chronią przed pyłami oraz zagrożeniami chemicznymi, a także stawiane im wymagania. Określono je w obowiązujących obecnie normach europejskich oraz nowych normach międzynarodowych.
  • Przegląd ochron oczu i twarzy (40)
 • Dobre praktyki
  • WISE – wewnętrzny program bezpieczeństwa w DANONE (50)
 • Analizy wypadku
  • Wypadki w zakładach produkcji drzewnej (55)
   Obrabiarki używane w zakładach produkcyjnych należą do jednych z najniebezpieczniejszych maszyn. W artykule opisano dwa wypadki, w wyniku których pracownicy doznali ciężkich obrażeń ciała wskutek uderzenia przez obrabiany element.
 • Prawo
  • Zwolnienie z pracy w dobie koronawirusa (58)
   Czy pracodawca może zwolnić pracownika z powodu złej sytuacji finansowej? W artykule przybliżono warunki legalnego zwolnienia z pracy oraz to, jak liczyć okres wypowiedzenia.
  • Kwiecień miesiącem zmian w zakresie ubezpieczenia wypadkowego (60)
 • Psychologia
  • Depresja w miejscu pracy. Przyczyny, objawy i zapobieganie zjawisku – część I (62)
 • Wydarzenia/Flesz (66)

PromotorBHP - cały wykaz